Výuka

Seznam předmětů :

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie

Obor Veterinární hygiena a ekologie

 

Povinné:

Povinně volitelné:

 

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie

Obor Bezpečnost a kvalita potravin

 

Povinné:

Povinně volitelné:

Státní zkouška:

  • Technologie a hygiena výroby, distribuce a prodeje potravin (prezenční a kombinovaná forma)

 

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie

Obor Bezpečnost a kvalita potravin

 

Povinné:

Povinně volitelné:

Státní zkouška:

  • Analýza potravin
  • Hygiena a technologie potravin rostlinného původu

 

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie

Obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 

Povinné:

Povinně volitelné:

Státní zkouška:

  • Hygiena a technologie potravin a pokrmů

 

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie

Obor Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií

  • Hygiena a technologie vegetabilních produktů

 

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie

Obor Hygiena a technologie potravin

  • Hygiena a technologie vegetabilních produktů