Výuka

Seznam předmětů:

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Veterinární hygiena a ekologie
 • Botanika
 • Výživa zvířat I
 • Výživa zvířat II
 • Bezpečnost krmiv
 • Botany
 • Animal Nutrition I
 • Animal Nutrition II
 • Feed Safety
Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Bezpečnost a kvalita potravin
 • Výživa potravinových zvířat
 • Produkce potravinových surovin rostlinného původu
 • Bezpečnost krmiv
Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Ochrana zvířat a welfare
 • Výživa zvířat
Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Zdravotní nezávadnost a kvalita
                                                                                                        potravin v gastronomii
 • Výživa potravinových zvířat
 • Produkce potravinových surovin rostlinného původu
 • Antinutriční látky v krmivech a potravinách

 

Navazující bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Ochrana zvířat a welfare

 • Poruchy zdraví z výživy zvířat
Magisterský studijní program Veterinární lékařství
 • Botanika
 • Výživa zvířat I
 • Výživa zvířat II
 • Veterinární dietetika
 • Botany
 • Animal Nutrition I
 • Animal Nutrition II
 • Veterinary Dietetics

 

Doktorský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií
 • Výživa a dietetika zvířat
Doktorský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
 • Výživa zvířat
Doktorský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
 • Výživa a dietetika zvířat
Doktorský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Veterinární toxikologie a toxikologie potravin
 • Výživa zvířat