Okruhy otázek ke zkoušce Výživa a dietetika


Skripta -Výživa a dietetika - II. díl - Výživa přežvýkavců (pdf‎ 2 MB‎)

Výživa a dietetika - okruhy otázek ke zkoušce

Část A
1. Rozdělení živých organismů podle způsobu výživy a jejich charakteristika
2. Základy výživy zvířat, procesy digesce a resorpce a jejich rozdíly u zvířat
3. Fyziologické aspekty výživy zvířat
4. Rozdíly ve výživě monogastrických zvířat a přežvýkavců
5. Základní živiny (energetické, funkční, stavební), jejich rozdělení a význam z hlediska výživy zvířat
6. Trávení (mechanické, enzymatické, biologické) jako proces získávání živin a energie
7. Nauka o krmivech a její význam z hlediska výživy zvířat
8. Rozdělení krmiv podle obsahu živin a jejich charakteristika
9. Úprava krmiv určených k výživě zvířat
10.Charakteristika krmivové základny pro jednotlivé druhy hospodářských a domácích zvířat
11.Voda a její význam a potřeba z pohledu výživy zvířat
12.Energie, její zdroje a distribuce v organismu zvířat
13.Organické živiny, jejich rozdělení a význam z pohledu výživy zvířat
14.Anorganické živiny, jejich rozdělení a význam z pohledu výživy zvířat
15.Charakteristika krmné dávky a krmné normy
16.Příprava krmných směsí, jejich příprava a význam ve výživě zvířat
17.Význam krmiv z hlediska bezpečnosti potravin
18.Význam krmiv z hlediska zdraví zvířat
19.Technika krmení a její význam z hlediska výživy zvířat
20.Dietetika, její cíle a význam z pohledu výživy zvířat
21.Základní dietetické chyby ve výživě zvířat
22.Dusíkaté látky, jejich charakteristika, zdravotní a dietetický význam
23.Aminokyseliny, jejich charakteristika, potřeba, zdravotní a dietetický význam
24.Proteiny, jejich charakteristika, potřeba, zdravotní a dietetický význam
25.Neproteinové látky, jejich charakteristika, zdravotní a dietetický význam
26.Tuky, jejich charakteristika, potřeba, zdravotní a dietetický význam
27.Sacharidy, jejich charakteristika, potřeba, zdravotní a dietetický význam
28.Polysacharidy, jejich charakteristika, potřeba, zdravotní a dietetický význam
29.Vláknina, její charakteristika, potřeba a její zdravotní a dietetický význam
30.Antinutriční látky v krmivech, jejich charakteristika a rozdělení
31.Antinutriční látky v krmivech a jejich zdravotní význam
32.Antinutriční látky v krmivech a jejich vliv na bezpečnost potravin
33.Antinutriční látky kontaminující krmiva a jejich charakteristika
34.Antinutriční látky vznikající v krmivech a jejich charakteristika
35.Antinutriční látky přirozeně přítomné v krmivech a jejich charakteristika
36.Doplňkové látky, jejich charakteristika a rozdělení
37.Doplňkové látky, jejich význam ve výživě zvířat
38.Vitaminy, jejich rozdělení, charakteristika a význam ve výživě zvířat
39.Makroprvky, jejich rozdělení, charakteristika a význam ve výživě zvířat
40.Mikroprvky, jejich rozdělení, charakteristika a význam ve výživě zvířat

Výživa a dietetika - okruhy otázek ke zkoušce

Část B
1. Charakteristika trávení u přežvýkavců, krmiva určená k výživě přežvýkavců
2. Charakteristika bakteriálního trávení v bachoru a jeho význam pro přežvýkavce
3. Charakteristika protozoálního trávení a jeho význam pro přežvýkavce
4. Charakteristika anaerobních bachorových hub a jejich význam pro přežvýkavce
5. Produkty mikrobiálního trávení v bachoru a jejich význam
6. Ruminální a postruminální trávení dusíkatých látek u přežvýkavců
7. Ruminální a postruminální trávení sacharidů u přežvýkavců
8. Ruminální a postruminální trávení lipidů u přežvýkavců
9. Nutriční a zdravotní význam dusíkatých látek ve výživě přežvýkavců
10.Nutriční a zdravotní význam vlákniny ve výživě přežvýkavců
11.Nutriční a zdravotní význam sacharidů ve výživě přežvýkavců
12.Zásady výživy telat v období mlezivové výživy
13.Zásady výživy telat v období mléčné výživy
14.Zásady výživy telat v období rostlinné výživy
15.Nejvýznamnější dietetické poruchy ve výživě telat a jejich prevence
16.Zásady výživy jalovic a její cíle
17.Technika a technologie krmení u jalovic
18.Zásady výživy jalovic vzhledem ke zdravotnímu stavu, produkci a reprodukci
19.Základní krmiva v krmné dávce pro jalovice
20.Dietetické závady ve výživě jalovic jako příčina zdravotních poruch a jejich prevence
21.Pastevní výživa jalovic, její pozitiva a negativa
22.Dietetické problémy při pastevní výživě jalovic, jejich dopad na zdravotní stav a jejich prevence
23.Zásady správné výživy dojnic, složení krmné dávky (základní krmná dávka, vyrovnávací směs, produkční směs
24.Technika a technologie krmení ve výživě dojnic
25.Krmivová základna pro dojnice – nejvýznamnější krmiva
26.Zásady správné výživy dojnic v období laktace
27.Zásady správné výživy dojnic v období stání na sucho
28.Dietetické poruchy ve výživě dojnic jako příčina zdravotních poruch a jejich prevence
29.Pastevní výživa dojnic, její pozitiva a negativa vzhledem k jejich zdraví a produkci mléka
30.Výživa jatečných telat, zdravotní a dietetické problémy
31.Výkrm BABY – BEEF, zdravotní a dietetické problémy
32.Výživa skotu za účelem klasické produkce hovězího masa, zdravotní a dietetické problémy
33.Zásady správné výživy ovcí a rozdíly v potřebě živin a energie oproti ostatním přežvýkavcům, dietetické problémy
34.Vliv výživy na produkci vlny
35.Vliv výživy na produkci mléka
36.Vliv výživy na produkci masa
37.Krmiva určená k výživě ovcí a jejich dietetická hodnota
38.Pastevní chov ovcí – zásady výživy a dietetické problémy
39. Zásady správné výživy koz a rozdíly v potřebě živin a energie oproti ostatním přežvýkavcům, dietetické problémy
40.Krmiva určená k výživě koz a jejich dietetická hodnota
41.Zásady správné výživy koní
42.Krmiva určená k výživě koní a jejich dietetická hodnota
43.Rozdíly ve výživě pracovních a sportovních koní
44.Zásady správné výživy králíků, nároky na jednotlivé živiny
45.Krmiva určená k výživě králíků a jejich dietetická hodnota
46.Výživa králíků při intenzivním výkrmu – dietetické problémy
47.Zásady správné výživy prasat, nároky na jednotlivé živiny
48.Zásady správné výživy chovných prasat – dietetické problémy
49.Zásady správné výživy vykrmovaných prasat – dietetické problémy
50.Zásady správné výživy býložravých kožešinových zvířat – dietetické problémy
51.Zásady správné výživy masožravých kožešinových zvířat – dietetické problémy
52.Krmiva určená k výživě masožravců a jejich dietetická hodnota
53.Zásady správné výživy psů – dietetické problémy
54.Zásady správné výživy koček – dietetické problémy
55.Zásady správné výživy drůbeže – dietetické problémy
56.Zásady správné výživy drůbeže chované za účelem produkce vajec
57.Zásady správné výživy drůbeže chované za účelem produkce masa