Bakalářské práce

Obory: Ochrana zvířat a welfare, Bezpečnost a kvalita potravin

(výběr v akademickém roce 2017/2018, obhajoba v akademickém roce 2018/2019)

 

  Jméno studenta                            Název práce                                      Jméno vedoucího práce

 

BENÝŠKOVÁ Tereza

Hodnocení vývoje počtu registrovaných exemplářů
CITES ve vybraném chovu

MVDr. Petra Doleželová, Ph.D.

 

BÍLKOVÁ Ivana

Hodnocení úrovně welfare cirkusových
zvířat

Mgr. Bc. Veronika Doubková, Ph.D.

 

BRABCOVÁ Vendula Výsledky kontrol ochrany a péče o pohodu psů v České republice

Mgr. Bc. Veronika Doubková, Ph.D.

 

FIKEISOVÁ Vendula Vývoj trendů v počtu rituálních porážek v České republice

MVDr. Petra Vošmerová, Ph.D.

 

CHERNENKO Anastasiya Hodnocení kvality lahvových vín se zaměřením na falšování

Mgr. Pavla Sehonová

 

KUNČAROVÁ Julie Druhy zvířat využívaných k pokusným účelům dle účelu pokusu a v jednotlivých resortech ČR ve sledovaném období

Ing. Kamila Novotná Kružíková, Ph.D.

 

NOSKOVÁ Lenka Hodnocení welfare levharta mandžunského v zoologických zahradách České republiky

MVDr. Petra Doleželová, Ph.D.

 

PEJCHALOVÁ Kristýna Zhodnocení četností prováděných úkonů u zájmových zvířat soukromým veterinárním lékařem

MVDr. Petra Doleželová, Ph.D.

 

REPISKÁ Barbara

Aspekty chovu a ochrany psa domácího (Canis lupus f. familiaris) jako pokusného zvířete

MVDr. Přemysl Mikula, Ph.D.

 

 

STALMACHOVÁ Sára Porovnání welfare kuřecích brojlerů v různých podmínkách chovu

Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

 

ŠTĚPÁNEK Ondřej Hodnocení efektivity ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem varroázy včel ve vybraném regionu v ČR

MVDr. Přemysl Mikula, Ph.D.

 

 

 

(výběr v akademickém roce 2016/2017, obhajoba v akademickém roce 2017/2018)

 

Jméno studenta                           Název práce                                           Jméno vedoucího práce

 

ADAMUŠKOVÁ Lucie Vliv prostředí na welfare a produkci vajec u nosnic kura domácího (Gallus gallus) v domácích chovech drůbeže Mgr. Sehonová   Pavla
BABULOVÁ Adéla Hodnocení vývoje produkce a prodeje biopotravin MVDr. Vošmerová Petra, Ph.D.
BUKOVJANOVÁ Iva Hodnocení welfare lišek ve vybraných ZOO v České republice  MVDr. Jozefová Jana, Ph.D.
FABIÁNOVÁ Aneta Hodnocení úrovně chovu a welfare vybraných sudokopytníků v zoologických zahradách MVDr. Doleželová Petra, Ph.D.
FAFEJTOVÁ Klára Porovánání welfare kojících a rodících prasnic v různých typech ustájení Doc. MVDr. Pišková Vladimíra, Ph.D.
HLOUŠKOVÁ Zuzana Soudní projednávání trestného činu týrání zvířat - vývoj v letech 1992-2014 Ing. Novotná Kružíková Kamila, Ph.D.
KINDEROVÁ Gabriela Chov a welfare vybraných druhů rodu Agapornis v České republice MVDr. Jozefová Jana, Ph.D.
KOVÁČOVÁ Kristýna Posouzení dojivosti mléčného skotu z hlediska welfare MVDr. Mikula Přemysl, Ph.D.
LOJDOVÁ Hana Vliv pohody zvířat na užitkovost, zdravotní stav, kondici a reprodukci v chovech mastného skotu Mgr. Sehonová Pavla
VEITOVÁ Lucie Nedostatek v ochraně a welfare cirkusových a zoo zvířat v letech 1998-2014 Mgr. Przybylová Renata, Ph.D.