Diplomové práce

(výběr v akademickém roce 2017/2018, obhajoba v akademickém roce 2018/2019)

  Jméno studenta                 Téma diplomové práce                         Jméno vedoucího práce       

BÖHMOVÁ Lucie Porovnání nabídky biopotravin v obchodních řetězcích

Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

 

CHAŇO (ZAHRADNÍČKOVÁ) Monika Stanovení methylrtuti ve svalovině ryb pocházejících z povrchových volných vod

Ing. Kamila Novotná Kružíková, Ph.D.

 

SEKACH Diana Vyhodnocení trendu falšování a jakosti sudových vín

MVDr. Petra Vošmerová, Ph.D.

 

ŠTĚPÁNKOVÁ Karla Hodnocení efektivity ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem moru včelího plodu

Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

 

ŠULOVÁ Diana Porovnání úrovně welfare ve vybraných chovech ovcí s využitím protokolu AWIN

Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

 

TARTAĽOVÁ Dominika Dodržování právních předpisů při uvádění potravin do oběhu v obchodech se zlevněnými potravinami

Ing. Kamila Novotná Kružíková, Ph.D.

 

 

 

(výběr v akademickém roce 2016/2017, obhajoba v akademickém roce 2017/2018)

 

 

 Jméno studenta                   Téma diplomové práce                          Jméno vedoucího práce

BREZNICKÁ Michaela Zhodnocení umísťování psů z útulku Zvířata v nouzi Zlín Vršava

Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

KOVÁČOVÁ Lucie Vyhodnocení chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči ve vybraném regionu v letech 2012 - 2017

Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

LUŽNÁ Dominika Hodnocení pohody dojnic u vybraných typů dojíren

Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

VAMPOLOVÁ Kateřina Napájení skotu z pohledu pohody zvířat

Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

VEJSADOVÁ Šárka Vyhodnocení výsledků kontrol v oblasti ochrany zvířat ve Středočeském kraji v období 2011 - 2016

Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.