Výuka - Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství:

Multimediální pomůcky:

 Veřejné veterinářství

 

 Legislativa a kontrola potravin

Seznam předmětů:

 

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie

obor Veterinární hygiena a ekologie

 • Soudní a veřejné veterinární lékařství
 • Veterinární ochrana veřejného zdraví
 • Veterinární legislativa EU
 • Veterinary EU legislation
 • Ekonomika veterinární činnosti
 • Economy of Veterinary Practice

Státnice: Veterinární ochrana veřejného zdraví

 

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie

obor Bezpečnost a kvalita potravin

 • Ekonomika, marketing a management
 • Veterinární a potravinářská legislativa

Státnice: Legislativa, ekonomika, marketing, management

 

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie

obor Bezpečnost a kvalita potravin

 • Ekologická legislativa
 • Legislativa a kontrola potravin

Státnice: Legislativa a kontrola potravin

 

 

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie

obor Ochrana zvířat a welfare

 • Státní správa v ochraně zvířat
 • Marketing a management v ochraně zvířat

Státnice: Legislativa a státní správa v ochraně zvířat


 

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 

obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 • Legislativa v gastronomii
 • Ekonomika stravovacího provozu

Státnice: Legislativa v gastronomii

 

Navazující studijní program Veterinární hygiena a ekologie 

obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 • Právní předpisy, kontrola a dozor v gastronomii
 • Marketing, management v gastronomii

Státnice: Právní předpisy, kontrola a dozor v gastronomii

 

 

Magisterský studijní program Veterinární lékařství

 • Soudní a veřejné veterinární lékařství
 • Forensic veterinary medicine and public health
 • Veterinární legislativa EU
 • Veterinary EU legislation
 • Ekonomika veterinární činnosti
 • Economy

 

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie

obor Veřejné veterinářství a ochrana zvířat

 • Veterinární legislativa
 • Veřejné veterinární lékařství

 

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie

obor Veterinární toxikologie a toxikologie potravin

 • Soudní veterinární lékařství
 • Potravinářská legislativa