Výuka

Seznam předmětů:

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Veterinární hygiena a ekologie

 • Zemědělská produkce

 • Zootechnika

 • Chov zájmových zvířat

 • Zoohygiena

 • Agricultural Production

 • Animal Husbandry  

 • Pet Animal Husbandry

 • Animal Hygiene

 

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Bezpečnost a kvalita potravin

 • Chov potravinových zvířat

 • Zoohygiena a veterinární prevence
 • Produkce potravinových surovin živočišného původu

 

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Ochrana zvířat a welfare

 • Chov zvířat

 • Zacházení s hospodářskými zvířaty

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Zdravotní nezávadnost a kvalita
                                                                                                        potravin v gastronomii
 • Chov potravinových zvířat

 • Produkce potravinových surovin živočišného původu

Navazující bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Ochrana zvířat a welfare

 • Poruchy zdraví související se zoohygienou

 

Magisterský studijní program Veterinární lékařství

 • Zemědělská produkce

 • Chov zájmových zvířat

 • Zootechnika

 • Zoohygiena

 • Agricultural Production

 • Pet Animal Husbandry

 • Animal Husbandry  

 • Animal Hygiene

 

Doktorský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Výživa, dietetika hospodářských zvířat  a hygiena vegetábilií

 • Zoohygiena