EN
/ Homepage / Novinky a události / Intenzivní kurz FOODINOVO Brno 2023

Intenzivní kurz FOODINOVO Brno 2023

Vážení studenti,

 

rádi bychom vás pozvali na intenzivní kurz studentů zaměřený na produkci a bezpečnost rostlinných produktů pořádaný v rámci projektu ERASMUS+ KA2, FOODINOVO | 2020-1-SK01-KA203-078333.

Termín kurzu: 26. – 30. června 2023 (5 dní)

Místo: Veterinární univerzita Brno, Palackého tř.1946/1, 612 42, Brno

Cílem intenzivního kurzu je předat studentům nejnovější informace o produkci a bezpečnosti potravin rostlinného původu a nových potravin. Kurs zahrnuje prohlídky moderních provozů potravin rostlinného původu a série přednášek špičkových pedagogů a odborníků z praxe. Studenti se dále seznámí s prostředím Veterinární univerzity v Brně a sami připraví experimentální výrobky a formou blokových diskusí posoudí kvalitu a bezpečnost připravených výrobků.

Kdo má šanci na úspěch – prvních šest studentů, který podají správně vyplněnou přihlášku. Přihlásit se mohou jak studenti pregraduálního vzdělávání (Bc., Mgr., MVDr.) tak postgraduálního vzdělávání (Ph.D.)

Termín přihlášky: do 9. června 2023, přihlášky zašlete na email JENISOVAJ@vfu.cz

Pozvánka

Přihláška

Program