VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

Ústav hygieny a technologie mléka

Oborová rada pro hygienu a technologii potravin

a

KOORDINAČNÍ MÍSTO PRO VĚDECKOU A TECHNICKOU SPOLUPRÁCI S EFSA V ČR, MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

a

časopis MASO – odborný časopis pro obor zpracování masa

 

 

pořádají

 

dne 22. května 2019

 

 XXI. konferenci mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí

 

 

Místo konání: VFU Brno

 

Konference je určena pro prezentaci výsledků vědecko-výzkumné práce studentů doktorských studijních programů.

 

 

 

Elektronické přihlášení na konferenci - ZDE-

Pozvánka

Pokyny

Vzor příspěvku

Program

SBORNÍK