VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie

OBOROVÁ RADA PRO HYGIENU A TECHNOLOGII POTRAVIN

a

KOORDINAČNÍ MÍSTO PRO VĚDECKOU A TECHNICKOU SPOLUPRÁCI S EFSA V ČR,

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ a časopis MASO – odborný časopis pro obor zpracování masa

pořádají

 dne 20. května 2020


XXII. KONFERENCI MLADÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

konané v roce 30. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie


Místo konání: VFU Brno


Konference je určena pro prezentaci výsledků vědecko-výzkumné práce studentů doktorských studijních programů.

 

 

  

 

Elektronické přihlášení na konferenci - zde

Pozvánka - zde

Pokyny - zde

Vzor příspěvku - zde

 

Vyplněnou přihlášku v elektronické podobě odešlete nejpozději 31. března 2020.