XII. Konference studentské vědecké a odborné činnosti

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel a Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat

 

pořádají

 

 XII. Konferenci studentské vědecké a odborné činnosti
z oblastí


Veterinární hygiena, veterinární ekologie, bezpečnost a kvalita potravin, ochrana zvířat a welfare“ 

28. února  2020

 

 

 místnost (309) ÚSTAVU EKOLOGIE A CHOROB ZVĚŘE, RYB A VČEL FVHE VFU BRNO

Konference je určena pro prezentaci výsledků vědecko-výzkumné a tvůrčí aktivity studentů bakalářských a magisterských studijních programů

 

 

PŘÍHLÁŠKU NAJDETE ZDE

Vyplněnou přihlášku v elektronické podobě odešlete  do 31. ledna 2020