Informace o přijímacím řízení

 Bakalářský studijní program Ochrana zvířat a welfare


 

Přihláška: ELEKTRONICKÁ FORMA

Termín pro podání přihlášky: do 15. března 2019 (první kolo),  15. července 2019 (druhé kolo - v případě, že nebude naplněn nejvyšší možný počet uchazečů)

Termín přijímací zkoušky14. června 2019 26.7.2019 (v případě druhého kola)


Na adresu děkanátu FVHE zašlete:

  • !! podepsanou přihlášku (vytištěnou elektronickou verzi)
  • poplatek v případě elektronické přihlášky je 500 Kč
  • průměr prospěchu z 2. pololetí 1., 2. a 3. ročníku a z 1. pololetí 4. ročníku (potvrzeno ze školy)

Adresa:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Účet Veterinární a farmaceutické univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 2900, konstantní symbol 379 

Kontakt: Zdeňka Fejtová, Tel: +420-54156 2798, E-mail: fejtovaz@vfu.cz

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU - ZDE -

 

Počet přijímaných studentů: 72

  • Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.
  • Žádáme uchazeče, aby nezasílali v rámci svých aktivit svoje ročníkové práce, certifikáty o absolvování jazykových kurzů apod. Zasílejte prosím jenom aktivity, které jsou bodovány a uvedeny v rozpise.

 

OKRUHY OTÁZEK, VZOROVÉ OTÁZKY

PŘÍPRAVNÝ KURZ

 

Na studijním oddělení jsou k dispozici:

  • brožury o studiu
  • složenky

Poštou je možné zaslat:

  • informace o studiu na FVHE – 50,- Kč

V případě zájmu pošlete uvedenou částku na účet VFU Brno (viz výše), zašlete originál ústřižku o zaplacení na studijní oddělení FVHE  a brožura Vám bude obratem zaslána.