Informace o přijímacím řízení

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie pro obor Bezpečnost a kvalita potravin


 

Přihláška: ELEKTRONICKÁ FORMA

 

Termín pro podání přihlášky: do 15. března 2019 (druhé kolo do 15.7.2019)

Termín přijímací zkoušky: 13. června 2019 a 29.7.2019 (v případě druhého kola)

 

Na adresu děkanátu FVHE (viz výše) zašlete:

  • !! podepsanou přihlášku (vytištěnou elektronickou verzi)
  • poplatek v případě elektronické přihlášky je 500 Kč
  • průměr prospěchu z 2. pololetí 1., 2. a 3. ročníku a z 1. pololetí 4. ročníku (potvrzeno ze školy)

Adresa:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno


Účet Veterinární a farmaceutické univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 2900, konstantní symbol 379 

Kontakt:
Zdeňka Fejtová, Tel: +420-54156 2798, e-mail: fejtovaz@vfu.cz

 

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU - ZDE -

 

Počet přijímaných studentů do prvního ročníku studia: 60

  • Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.
  • Žádáme uchazeče, aby nezasílali v rámci svých aktivit svoje ročníkové práce, certifikáty o absolvování jazykových kurzů apod. Zasílejte prosím jenom aktivity, které jsou bodovány a uvedeny v rozpise.

 

OKRUHY OTÁZEK, VZOROVÉ OTÁZKY

PŘÍPRAVNÝ KURZ


Na studijním oddělení jsou k dispozici:

  • brožury o studiu
  • složenky

Poštou je možné zaslat:

  • informace o studiu na FVHE – 50,- Kč

V případě zájmu pošlete uvedenou částku na účet VFU Brno (viz výše), zašlete originál ústřižku o zaplacení na studijní oddělení FVHE  a brožura Vám bude obratem zaslána.