Informace o přijímacím řízení

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie pro obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii


Přihláška: ELEKTRONICKÁ FORMA

Termín pro podání přihlášky: do 15. března 2019 (případné druhé kolo do 15. 7. 2019)

Termín přijímací zkoušky: 12. června 2019 a 30.7.2019 (v případě druhého kola)

 

Na adresu děkanátu FVHE (viz níže) zašlete:

  • !! podepsanou přihlášku (vytištěnou elektronickou verzi)
  • poplatek je 500 Kč
  • průměr prospěchu z 2. pololetí 1., 2. a 3. ročníku a z 1. pololetí 4. ročníku (potvrzeno ze střední školy)

Adresa:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno


Účet Veterinární a farmaceutické univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 2900, konstantní symbol 379

Kontakt:
Sylva Řezáčová, Tel: +420-54156 2797, e-mail: rezacovas@vfu.cz

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU - ZDE -

 

Počet přijímaných studentů do prvního ročníku studia: 24

 

  • Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.

 

OKRUHY OTÁZEK, VZOROVÉ OTÁZKY

PŘÍPRAVNÝ KURZ

 

Na studijním oddělení jsou k dispozici:

  • brožury o studiu
  • složenky

Poštou je možné zaslat:

  • informace o studiu na FVHE – 50,- Kč

V případě zájmu pošlete uvedenou částku na účet VFU Brno (viz výše), zašlete originál ústřižku o zaplacení na studijní oddělení FVHE a brožura Vám bude obratem zaslána.