Obory a oborové rady (Doktorský studijní program Veterinární hygiena a ekologie)

Akreditované obory

Akreditované obory v jazyce českém:

 • Hygiena a technologie potravin (4302V003)  
 • Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií (4302V011) 
 • Veterinární ekologie (4302V019)  
 • Veterinární biochemie, chemie a biofyzika (4302V018) 
 • Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (4301V007)  
 • Veterinární toxikologie a toxikologie potravin (4302V016)  
 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat (4301V024)  


Akreditované obory v jazyce anglickém:

 • Food Hygiene and Processing Technology
 • Diseases of Wild and ZOO Animals
 • Veterinary Toxicology and Toxicology of Foodstuff
 • Veterinary Ecology
 • Veterinary Public Health and Animal Protection
 • Nutrition and Dietetics of Farm Animals and Hygiene of Food of Plant Origin
 • Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics

Oborové rady


Platné od 12.6.2015


Studijní obor: Veterinární biochemie, chemie a biofyzika

Členové:

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. - garant a předseda

prof. MVDr. Miriam Smutná, CSc.
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
prof. RNDr. Emanuel Šucman, CSc.

prof. RNDr. Michael Pöschl, CSc.

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.

prof. Ing. Lubomír Lapčík, CSc.

doc. MVDr. Katarína Beňová, Ph.D.

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

RNDr. Milan Fránek, DrSc.Studijní obor: Veterinární ekologie

Členové:

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM - garant a předseda

prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

prof. MVDr. Zdenka Svobodová, DrSc.

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.

prof. MVDr. František Treml, CSc.

prof. RNDr. Emanuel Šucman, CSc.

prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.

prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.

doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

pplk. doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D. DrSc


Studijní obor: Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
Členové:

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. - garant a předseda

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc.

prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

prof. MVDr. Karel Hruška, CSc.

prof. MVDr. František Treml, CSc.

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.

doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,  Ph.D.

doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.


Studijní obor: Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií
Členové:

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. - garant a předseda

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.

prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.

prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.

prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.

prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.

doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc.

doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

doc. Ing. David Zapletal, Ph.D.

doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D.

 


Studijní obor: Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
Členové:

prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. - garant a předseda

prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc.

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

prof. MVDr. František Treml, CSc.

prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.

prof.  MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.

doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

doc. MVDr. Juraj Toporčák, CSc.

doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.

doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

doc. MVDr. Peter Lazar, Ph.D.

 

Studijní obor: Hygiena a technologie potravin
Členové:

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. - garant a předsedkyně

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

doc. Ing. Jarmila Vytřasová, CSc.

doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.

doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.

doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.

doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.


Studijní obor: Veterinární toxikologie a toxikologie potravin
Členové:

prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. - garant a předsedkyně

prof.  MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

prof. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.

doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.