Studijní plány

Doktorský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 


 

Obor: Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
Semestr Předmět Ukončení Kreditová hodnota
1 Metody práce ve výzkumu zápočet 20
2 Fyziologie zkouška 30
3 Veterinární biochemie* /Veterinární chemie*/ Veterinární biofyzika* Biologie* /Radiobiologie* /Chemie potravin* zkouška 30
4 Analytická chemie zkouška 30
5 Anglický jazyk zkouška 10
6 Sepsání disertační práce obhajoba 30
7 Veterinární chemie*/Veterinární biochemie*/ Veterinární biofyzika* zkouška** 30
Další aktivity (od 1. semestru studia) Minimálně 20
Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem 40
*Povinně volitelný předmět, **Státní doktorská zkouška

Obor: Veterinární ekologie
Semestr Předmět Ukončení Kreditová hodnota
1 Metody práce ve výzkumu zápočet 20
2 Odpady potravinářské výroby* /Odpady z chovů hospodářských zvířat* zkouška 30
3 Veterinární ekotoxikologie* /Veterinární toxikologie* zkouška 30
4 Ekologická legislativa*/ Nákazy zvířat*/ Patologická morfologie*/ Radiobiologie zkouška 30
5 Anglický jazyk zkouška 10
6 Sepsání disertační práce obhajoba 30
7 Veterinární ekologie zkouška** 30
Další aktivity (od 1. semestru studia) Minimálně 20
Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem 40
*Povinně volitelný předmět, **Státní doktorská zkouška

Obor: Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
Semestr Předmět Ukončení Kreditová hodnota
1 Metody práce ve výzkumu zápočet 20
2 Nákazy zvířat* /Veterinární ekologie* zkouška 30
3 Veterinární hygienický dozor* /Veterinární legislativa* zkouška 30
4 Veterinární toxikologie* /Výživa zvířat* /Veterinární statistika* zkouška 30
5 Anglický jazyk zkouška 30
6 Sepsání disertační práce obhajoba 30
7 Veřejné veterinární lékařství* /Ochrana zvířat* zkouška** 30
Další aktivity (od 1. semestru studia) Minimálně 20
Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem 40
*Povinně volitelný předmět, **Státní doktorská zkouška

Obor: Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií
Semestr Předmět Ukončení Kreditová hodnota
1 Metody práce ve výzkumu zápočet 20
2 Veterinární biochemie zkouška 30
3 Fyziologie zkouška 30
4 *Povinně volitelný předmět zkouška 30
5 Anglický jazyk zkouška 10
6 Sepsání disertační práce obhajoba 30
7 Výživa a dietetika zvířat zkouška** 30
Další aktivity (od 1. semestru studia) Minimálně 20
Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem 40
Povinně volitelný předmět: Toxikologie, Farmakologie, Veterinární ekologie, Analytická chemie, Zoohygiena, Hygiena a technologie vegetabilních produktů, Výživa člověka, **Státní doktorská zkouška

Obor: Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
Semestr Předmět Ukončení Kreditová hodnota
1 Metody práce ve výzkumu zápočet 20
2 Patologická morfologie zkouška 30
3 Nákazy zvířat zkouška 30
4 *Povinně volitelný předmět zkouška 30
5 Anglický jazyk zkouška 10
6 Sepsání disertační práce obhajoba 30
7 Choroby zvěře, volně žijících zvířat zoozvířat, ryb a včel zkouška** 30
Další aktivity (od 1. semestru studia) Minimálně 20
Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem 40
Povinně volitelný předmět: Výživa a dietetika zvířat, Toxikologie a farmakologie, Mikrobiologie a imunologie, Veterinární ekologie, Parazitologie, **Státní doktorská zkouška

Obor: Hygiena a technologie potravin
Semestr Předmět Ukončení Kreditová hodnota
1 Metody práce ve výzkumu zápočet 20
2 Chemie potravin zkouška 30
3 Mikrobiologie potravin zkouška 30
4 *Povinně volitelný předmět zkouška 30
5 Anglický jazyk zkouška 10
6 Sepsání disertační práce obhajoba 30
7 Hygiena a technologie potravin zkouška** 30
Další aktivity (od 1. semestru studia) minimálně 20
Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem 40
*Povinně volitelný předmět: Výživa člověka, Hygiena a technologie masa a masných výrobků, Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků, Veterinární hygienický dozor, Nákazy zvířat, Prohlídka jatečných zvířat a masa, Hygiena a technologie vegetabilních produktů, Hygiena drůbežích produktů, HACCP **Státní doktorská zkouška

Obor: Veterinární toxikologie a toxikologie potravin
Semestr Předmět Ukončení Kreditová hodnota
1 Metody práce ve výzkumu zápočet 20
2 Chemie* /Chemie potravin* zkouška 30
3 *Povinně volitelný předmět zkouška 30
4 Soudní veterinární lékařství* /Potravinářská legislativa* zkouška 30
5 Anglický jazyk zkouška 10
6 Sepsání disertační práce obhajoba 30
7 Veterinární toxikologie* /Toxikologie potravin* zkouška** 30
Další aktivity (od 1. semestru studia) Minimálně 20
Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem 40
Povinně volitelný předmět: Výživa zvířat, Patologická fyziologie, Patologická anatomie, Výživa člověka
**Státní doktorská zkouška