Informace o přijímacím řízení

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie pro obor Bezpečnost a kvalita potravin


 

Přihláška: ELEKTRONICKÁ FORMA

Termín pro podání přihlášky: do 15. března 2019
Termín přijímací zkoušky: 8. července 2019

 

Na adresu děkanátu zašlete:

Vyplněnou přihlášku:

 • do typu studijního programu vepsat za „magisterský“ navazující
 • proškrtnout kolonku „střední škola"
 • proškrtnout kolonku „prospěch podle výročních vysvědčení"
 • proškrtnout kolonku „záznamy o zájmu uchazeče...."
 • proškrtnout kolonku „potvrzení o správnosti údajů"
 • !! podpis uchazeče a datum
 • vyplnit a školou si nechat potvrdit kolonku - předchozí studium na vysoké škole

Dále doložit:

 • ústřižek složenky (typ A) o zaplacení registračního poplatku/ nebo zaplatit bankovním převodem (elektronická přihláška vygeneruje platební předpis)
 • poplatek za elektronickou přihlášku 500 Kč

Adresa:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Účet Veterinární a farmaceutické univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 2900, konstantní symbol 379 

Kontakt: Zdeňka Fejtová, tel: +420-54156 2798, e-mail: fejtovaz@vfu.cz

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU - ZDE -

 

Počet přijímaných studentů: 36

 • Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.

 

TÉMATICKÉ OKRUHY K PŘIJIMACÍ ZOUŠCE A DOPORUČENÁ LITERATURA       

VZOROVÉ OTÁZKY

 

Na studijním oddělení jsou k dispozici:

 • tématické okruhy k přijímací zkoušce
 • brožury o studiu
 • složenky