Studijní obory

Veterinární hygiena a ekologie

 Magisterský studijní program

Bezpečnost a kvalita potravin

Bakalářský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Ochrana zvířat a welfare

Bakalářský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Bakalářský studijní program

Navazující magisterský studijní program