Informace o přijímacím řízení

Magisterský studijní program pro obor Veterinární hygiena a ekologie


Přihláška: ELEKTRONICKÁ FORMA

Termín pro podání přihlášky: do 15. března 2019

Termín přijímací zkoušky: 10. a 11. června 2019

 

Na adresu děkanátu FVHE zašlete:

 • !! podepsanou přihlášku (vytištěnou elektronickou verzi)
 • ústřižek složenky (typ A) o zaplacení registračního poplatku/ nebo zaplatit bankovním převodem (elektronická přihláška vygeneruje platební předpis)
 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání
 • poplatek za elektronickou přihlášku: 500 Kč
 • průměr prospěchu z 2. pololetí 1., 2. a 3. ročníku a z 1. pololetí 4. ročníku (potvrzeno ze školy)

Adresa:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno


Účet Veterinární a farmaceutické univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 2900, konstantní symbol 379 

Kontakt: Sylva Řezáčová, Tel: +420 54156 2797, e-mail: rezacovas@vfu.cz

 

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU - ZDE -

 

Počet přijímaných studentů: 96

 • Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.
 • Žádáme uchazeče, aby nezasílali v rámci svých aktivit svoje ročníkové práce, certifikáty o absolvování jazykových kurzů apod. Zasílejte prosím jenom aktivity, které jsou bodovány a uvedeny v rozpise.

 • Potvrzení zdravotní způsobilosti (formulář zde)

 

TÉMATICKÉ OKRUHY, DOPORUČENÁ LITERATURA

VZOROVÉ OTÁZKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (biologie, chemie, fyzika)

PŘÍPRAVNÝ KURZ

 

 Na studijním oddělení jsou k dispozici:

 • brožury o studiu
 • složenky

Poštou je možné zaslat:

 • informace o studiu na FVHE – 50,- Kč

V případě zájmu pošlete uvedenou částku na účet VFU Brno (viz výše), zašlete originál ústřižku o zaplacení na studijní oddělení FVHE a brožura Vám bude obratem zaslána.