Ochrana zvířat a welfare

Bakalářský studijní program (Garant: doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.)

Navazující magisterský studijní program (Garant: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA)