Průběh a výsledky přijímacího řízení

 STATISTIKA PŘIJATÝCH STUDENTŮ

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - JEDNOTLIVÍ STUDENTI (STAG - k přístupu je třeba znát číslo uchazeče)

 

 

Výsledky přijímacího řízení v roce 2019 (pro akademický rok 2019-2020)

 

Výsledky přijímacího řízení v roce 2018 (pro akademický rok 2018-2019)

Výsledky přijímacího řízení v roce 2017(pro akademický rok 2017-2018)

 

Výsledky přijímacího řízení v roce 2016 (pro akademický rok 2016-2017)

Výsledky přijímacího řízení v roce 2015 (pro akademický rok 2015-2016)

Pregraduální studium

Postgraduální studium (DSP)

Výsledky přijímacího řízení v roce 2014 (pro akademický rok 2014-2015)

Pregraduální studium

Postrgraduální studium (DSP)

2013 (pro akademický rok 2013-2014)

2012 (pro akademický rok 2012-2013)

2011 (pro akademický rok 2011-2012)
2010 (pro akademický rok 2010-2011)

2009 (pro akademický rok 2009-2010)