EN
/ Homepage / Novinky a události / 14. ročník soutěže o značku Regionální potravina a 18. ročník soutěže o značky Zlatá chuť jižní Moravy 2023 a Chuť jižní Moravy 2023

14. ročník soutěže o značku Regionální potravina a 18. ročník soutěže o značky Zlatá chuť jižní Moravy 2023 a Chuť jižní Moravy 2023


Vážení výrobci, Vážení soutěžící,

 

vyhlašujeme 14. ročník soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje 18. ročník soutěže o značky ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2023 a Chuť jižní Moravy 2023. 

  • Uzávěrka příjmu žádostí je v pondělí 22. května do 12:00 hodin
  • Hodnotitelská komise v úterý 6. 6. 2023
  • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží proběhne na Food festivalu ve Veselí nad Moravou 28. 9. 2023 (dle aktuální epidemiologické situace)

Cílem soutěží je podpořit malé a střední firmy v regionech, které mají maximálně 250 zaměstnanců, a zároveň představit a zvýšit oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem těchto soutěží v Jihomoravském kraji, kdy ve spolupráci s partnery - zejména s Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem, Jihomoravským krajem, Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární univerzitou Brno, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, ale i dalšími, jsou garanty úrovně, kvality, objektivity a dalších pozitivních kritérií celé akce.

U výrobků se posuzuje inovativnost, senzorické vlastnosti, použité materiály, suroviny, způsoby výroby, design výrobku a další okolnosti, například vliv výrobku na zdraví spotřebitele nebo dostupnost výrobku na trhu. Produkt zároveň musí být vyrobený v konkrétním regionu, tj. v Jihomoravském kraji, což je základní podmínka soutěže. Podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality, o výrobky, které ctí tradici výroby, nebo jsou naopak inovativní.

Odměnou pro oceněné výrobky a jejich výrobce je silná mediální a marketingová podpora a v neposlední řadě možnost prezentovat a prodávat oceněné výrobky na vybraných akcích v Jihomoravském kraji.

Vyplněná přihláška/žádost platí pro obě soutěže, vyplňuje se pouze jedenkrát.

Více informací včetně příloh a přihlášky do soutěže: www.regionalnipotravina.cz a https://www.kisjm.cz/2023/04/prihlaste-se-do-souteze-regionalni-potravina-2/

 

Přihláška

Důležité termíny 2023

Metodika RP

Žádost o značku RP

Změnový formulář RP

Náborové Oslovení RP JMK 2023