EN
/ Homepage / Novinky a události / Soutěž o značku Regionální potravina JmK

Soutěž o značku Regionální potravina JmK

Vážení výrobci, vážení soutěžící,

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje vyhlašuje 13. ročník soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje 17. ročník soutěže o značky ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2022 a Chuť jižní Moravy 2022.

  • Uzávěrka příjmu žádostí je v pondělí 14. 6. 2022 do 12:00 hodin
  • Hodnotitelská komise ve středu 29. 6. 2022
  • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží proběhne na Jihomoravských krajských dožínkách ve Vyškově 28. 8. 2022 (dle aktuální epidemiologické situace)

Cílem soutěží je podpořit malé a střední firmy v regionech, které mají maximálně 250 zaměstnanců, a zároveň představit a zvýšit oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem těchto soutěží v Jihomoravském kraji, kdy ve spolupráci s partnery - zejména s Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem, Jihomoravským krajem, Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární univerzitou Brno, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, ale i dalšími, jsou garanty úrovně, kvality, objektivity a dalších pozitivních kritérií celé akce.

Pro rok 2022 jsou aktualizované formuláře, přihlášky zasílejte pouze na těchto nových formulářích. Vyplněná přihláška/žádost platí pro obě soutěže, vyplňuje se pouze jedenkrát.

Více informací na www.regionalnipotravina.cz  www.kisjm.cz  

Informace

Důležité termíny

Metodika

Žádost o značku

Změnový formulář