EN
/ Homepage / Novinky a události / Finále soutěže o značku Regionální potravina JmK 2022

Finále soutěže o značku Regionální potravina JmK 2022

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje vyhodnotila 13. ročník soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje 17. ročník soutěže o značky ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2022 a Chuť jižní Moravy 2022.

  • slavnostní vyhlášení výsledků soutěží proběhlo na Jihomoravských krajských dožínkách ve Vyškově 28. 8. 2022

Cílem soutěží je podpořit malé a střední firmy v regionech, které mají maximálně 250 zaměstnanců, a zároveň představit a zvýšit oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem těchto soutěží v Jihomoravském kraji, kdy ve spolupráci s partnery - zejména s Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem, Jihomoravským krajem, Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární univerzitou Brno, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, ale i dalšími, jsou garanty úrovně, kvality, objektivity a dalších pozitivních kritérií celé akce.

Pro rok 2022 jsou výsledky soutěží v tiskové zprávě Regionální potravina Jihomoravského kraje a tiskové zprávě Ocenění ZLATÁ Chuť jižní Moravy.

 

Více informací na www.regionalnipotravina.cz  www.kisjm.cz