Studium

Akademický rok 2018/2019 začíná 1. 9. 2018 a končí 31. 8. 2019

Zimní semestr 2018/2019

Termín Akce
3.9.2018 - 14.9.2018 zápisy do studia
17. 9. 2018 – 14. 12. 2018 výuka (13 týdnů)
17. 12. 2018 – 31. 12. 2018 studijní volno
2. 1. 2019 – 1. 2. 2019 zkouškové období (5 týdnů)
4. 2. 2019 – 8. 2. 2019 zimní prázdniny

 

 ROZVRH - ZIMNÍ SEMESTR


Letní semestr 2018/2019

Termín Akce
11. 2. 2019 – 17. 5. 2019 výuka (14 týdnů)
20. 5. 2019 – 28. 6. 2019 zkouškové období (6 týdnů)
1. 7. 2019 – 31. 8. 2019 letní prázdniny

 

ROZVRH - LETNÍ SEMESTR

Časový plán blokové výuky v letním semestru

Odborné praxe v rámci studia - informační brožura 

 

Všechny složené zkoušky (řádné a opravné) a zápočty musí být zapsány ve výkazu o studiu a počítačovém  programu STAG s datem vykonání nejpozději do dne předcházejícího dni zápisu jednotlivých roků studia.

 

Kontakty na studenty

Veterinární hygiena a ekologie

Magisterský studijní program

Magisterský studijní program - anglická forma výuky

Bezpečnost a kvalita potravin

Bakalářský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Ochrana zvířat a welfare

Bakalářský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Bakalářský studijní program

Platnost ročníkových emailových adres je nastavena vždy na akademický rok, tj. od 1. 9. do 31. 8. S každým započatým akademickým rokem bude studentům přidělena adresa vyššího ročníku.