Letní škola a extramurální praktický výcvik

Letní škola "Food Hygiene"

Popis

  • Program letní školy je zaměřen na doplnění a rozšíření standardních praktických a teoretických znalostí a dovedností studentů veterinárních fakult v oblasti hygieny a bezpečnosti potravin.
  • Nabytá úroveň znalostí odpovídá požadavkům na kvalifikaci úředních veterinárních lékařů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.
  • V průběhu kurzu nabyté znalosti a praktické dovednosti svojí úrovní a hloubkou naplňují požadavky kladené na výkon kvalitní veterinární kontroly v oblasti hygieny potravin v rámci Evropského prostoru.
  • Letní škola je určena především pro studenty zahraničních veterinárních fakult a délka celého kurzu je 1 měsíc.

Příklady témat

  • Maso: Identifikace a evidence zvířat. Přeprava zvířat. Klasifikace jatečných těl. Prohlídka jatečných těl zvířat. Jak vyrobit párky? Jak mohou být potraviny škodlivé. Obvyklé pato-anatomické nálezy u skotu a prasat – co je poživatelné a co ne? Zkus vyrobit Vídeňské párky!
  • Ryby: Zacházení s živými rybami během jejich prodeje, čerstvé a mražené ryby kriteria čerstvosti. Farmový chov ryb.
  • Drůbež a vejce: Řekni mi – je vejce čerstvé? Barva a textura drůbežího masa a drůbežích produktů. HACCP – využití na Univerzitě. Vejce a vaječné produkty – ano nebo ne pro využití při dietě?
  • Sanitace v produkci potravin. Sanitace na jatkách.
  • Zvěřina: Chov zvěře. Produkce zvěřiny.
  • Mikrobiologie potravin: Nemoci z potravin.Vyrob si svůj jogurt a sýr! Stanovení parametrů medu. Kontrola kvality syrového mléka.

Kontakt: pistekovav@vfu.cz nebo dolezelovaja@vfu.cz

 

2019 - Pozvánka, přhláška

 

Dřívější ročníky (od 2011):

2018 - pozvánka, přihláška, fotogalerie

2017 - pozvánka, program, instrukce, fotogalerie

2016 - pozvánka, fotogalerie

2015 - pozvánka, fotogalerie

2014 - pozvánka, fotogalerie
2013 - fotogalerie

 

Upoutávka na letní školu

Extramurální praktický výcvik (Extramural Practical training, EPT)

Popis

Shromáždění Evropské veterinární federace (FVE, Federation of Veterinarians of Europe) má několik sekcí (UEVP, UEVH, EASVO a EVERI), z nichž EVERI (European Veterinarians in Education, Research and Industry) se zabývá vzděláváním na veterinárních univerzitách. Česká republika je jednou z členských zemí (zástupce z veterinární komory a z VFU Brno). EVERI mimo jiné finančně podporuje vybrané studenty, kteří se mohou účastnit některého z vytvořených studijních programů tzv. Extramural practical training (EPT). Jedná se většinou o 1-2 týdenní programy zaměřené na témata, která nejsou běžnou součástí výuky na veterinárních univerzitách. Dosud byly vytvořeny 4 EPT: Aquatic Medicine (Norsko, Oslo), Vets and Bees (Chorvatsko, Zagreb), Veterinary Policy Making (Velká Británie, Londýn) a One Health (ČR, Brno).

 

EPT - Public Health and Food Safety (in English) - poprvé realizováno v roce 2017
 
Studenti si mohou vybrat 2 ze 4 týdnů programu letní hygienické školy.
Žádost je třeba zaslat do 15 května

Kontakt: bartovae@vfu.cz

 

 

2017

Fotogalerie

 

LETNÍ ŠKOLY V EVROPĚ

Summer schools in Europe.EU