Další informace ke studiu, odkazy

 

Studium

Formuláře

Zahájení studia

Průběh studia

Ukončení studia

 • Potvrzení o studiu (celková délka studia)
 • Diplom
 • Dodatek k diplomu (Diploma Supplement)
 • Osvědčení HACCP (pro magisterský a navazující magisterský studijní program)

Věda

 • Univerzitní knihovna - Nachází se v areálu univerzity budova č. 24 (vpravo od budovy rektorátu)
 • Elektronické informační zdroje
 • Web of Science
 • Infomat - informační portál pro studující a mladé vědce a vědkyně. Studijní a pracovní příležitosti ve vědě a výzkumu, granty, studium v zahraničí a stipendijní pobyty. Odkazy na webové stránky se studijními materiály a odbornou literaturou.

Ubytování, strava

Služby

 • SafeQ - kopírovací a tiskové služby (přístup jen z areálu VFU)
 • VEFIS - sdílené složky, nástěnka, diskusní fórum a inzerce
 • Průkazy ISIC

Kroužky, kluby, organizace

Internet

 

 • WIFI - připojení na WIFI je možné pouze z parku VFU, ve vestibulu velkých zvířat a ve vestibulu budovy č. 24 (SIS)