Studentské spolky, kroužky a kluby

IVSA Brno (International Veterinary Students' Association)

  • spolek sdružující studenty VFU Brno, založen 22. října 2007, v České Republice je jedinou organizací svého druhu
  • IVSA Brno je součástí mezinárodní organizace IVSA, která zahrnuje 54 spolků z veterinárních škol, a to jak evropských tak i mimo evropských (od Číny přes Polsko až po USA)
  • IVSA Brno je studentská organizace, což znamená, že funguje na principu tzv. „studenti pro studenty“, veškerý chod si zabezpečují studenti sami a ve svém volném čase

 

Myslivecký kroužek na VFU Brno

 

Kynologický klub VFU Brno