Státní závěrečné zkoušky


Harmonogram státních zkoušek (2018-2019)

Komise pro státní zkoušky pro všechny obory (2018-2019)


Přehled státních zkoušek - viz informační brožura 

Veterinární hygiena a ekologie

Magisterský studijní program

 • Choroby přežvýkavců a prasat
 • Infekční choroby zvířat a legislativa
 • Hygiena a technologie masa a masných výrobků
 • Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků
 • Veterinární ochrana veřejného zdraví

Bezpečnost a kvalita potravin

Bakalářský studijní program

 • Prohlídka jatečných zvířat a masa
 • Technologie a hygiena výroby, distribuce a prodeje potravin
 • Laboratorní analýza potravin
 • Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin
 • Legislativa, ekonomika, marketing, management
 • Obhajoba bakalářské práce

Bakalářský studijní program (kombinovaná forma)

 • Prohlídka jatečných zvířat a masa
 • Technologie a hygiena výroby, distribuce a prodeje potravin
 • Laboratorní analýza potravin
 • Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin
 • Legislativa, ekonomika, marketing, management
 • Obhajoba bakalářské práce

Navazující magisterský studijní program

 • Technologie a hygiena mléka a mléčných výrobků
 • Technologie a hygiena masa a masných výrobků
 • Hygiena a technologie potravin rostlinného původu
 • Analýza potravin
 • Ekologie v potravinářství
 • Legislativa a kontrola potravin
 • Obhajoba diplomové práce

Ochrana zvířat a welfare

Bakalářský studijní program

 • Etologie
 • Laboratorní vyšetřování vzorků
 • Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat
 • Welfare zvířat
 • Základy veterinární péče
 • Obhajoba bakalářské práce

Navazující magisterský studijní program

 • Ochrana a welfare přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže
 • Ochrana a welfare psů, koček a dalších zájmových zvířat
 • Státní správa v ochraně zvířat
 • Laboratorní diagnostika v ochraně zvířat
 • Volitelné: Ochrana a welfare pokusných zvířat
 • Volitelné: Ochrana a welfare zvěře a volně žijících zvířat
 • Volitelné: Ochrana a welfare ryb a vodních živočíchů
 • Obhajoba diplomové práce

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Bakalářský studijní program

 • Gastronomie
 • Hygiena a technologie potravin a pokrmů
 • Laboratorní hodnocení potravina pokrmů
 • Legislativa v gastronomii
 • Zdravotní nezávadnost v gastronomii potravin
 • Obhajoba bakalářské práce