Studijní obory

Přehled akreditovaných studijních oborů na FVHE

Magisterské studium

         Veterinární hygiena a ekologie(Garant: prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.)

      Pro postup do 2. roku studia je třeba získat minimálně 50 kreditů

      Pro postup do 3. roku studia je třeba získat minimálně 100 kreditů

      Pro postup do 4. roku studia je třeba získt minimálně 150 kreditů

      Pro postup do 5. roku stuida je třeba získat minimálně 200 kreditů

      Pro postup do 6. roku studia je třeba získat minimálně 300 kreditů

Bakalářské studium – prezenční forma

        Bezpečnost a kvalita potravin(Garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.)

      Pro postup do druhého ročníku musí student získat nejméně 50 kreditů

      Pro postup do třetího ročníku musí získat nejméně 100 kreditů (včetně těch z prvního ročníku)

      (Předmět lze během studia zapsat max. dvakrát)

        Ochrana zvířat a welfare(Garant: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA)

      Pro postup do 2. roku studia musí získat celkem nejméně 50 kreditů

      Pro postup do 3. roku studia musí získat celkem nejméně 100 kreditů

        Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (Garant: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,         Ph.D.)

      Pro postup do 2. roku studia musí získat celkem nejméně 50 kreditů

      Pro postup do 3. roku studia musí získat celkem nejméně 100 kreditů

  • Státní zkoušky

Bakalářské studium – kombinovaná forma

   !!!!! Od akademického roku 2017/2018 se neotvírá !!!

 

         Bezpečnost a kvalita potravin(Garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.)

      Pro postup do druhého ročníku musí student získat nejméně 50 kreditů

      Pro postup do třetího ročníku musí získat nejméně 100 kreditů (včetně těch z prvního ročníku)

      (Předmět lze během studia zapsat max. dvakrát)

Navazující magisterské studium

         Bezpečnost a kvalita potravin(Garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.)

      Pro postup do druhého ročníku musí student získat nejméně 50 kreditů

      (Předmět lze během studia zapsat max. dvakrát) 

         Ochrana zvířat a welfare(Garant: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA)

      Pro postup do druhého ročníku musí student získat nejméně 50 kreditů

      (Předmět lze během studia zapsat max. dvakrát)

      

Doktorské studium