Termíny obhajob a komise pro obhajobu závěrečných prací

Termíny obhajob a seznam studentů

 

Komise pro obhajobu závěrečných prací pro akademický rok 2017/2018

Bezpečnost a kvalita potravin

  Bakalářské práce Diplomové a rigorózní práce
Předseda doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.
Prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.
Členové doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.

Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.
doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D. doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.
MVDr. Michaela Králová, Ph.D. doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.
MVDr. Přemysl Mikula, Ph.D. MVDr. Přemysl Mikula, Ph.D.
MVDr. Eva Štercová, Ph.D. Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.
Ing. Klára Bartáková, Ph.D. MVDr. Eva Štercová, Ph.D.
Ing. František Ježek, Ph.D. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. 
Ing. Alexandra Tauferová, Ph.D.

Ing. Klára Bartáková, Ph.D.

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D.

 

Ochrana zvířat a welfare

  Bakalářské práce Diplomové práce
Předseda Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA 
Členové prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM. 
doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D. prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. 
doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D. 
doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D. doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D. doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D. 
doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. 
doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. 
MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D. 
MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.  
Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.