Témata rigorózních prací pro akademický rok 2014/2015 (obhájení 2015/2016)

Magisterský studijní program v oboru Veterinární hygiena a ekologie

2110 Ústav biochemia a biofyziky


Téma rigorózní práce Vedoucí diplomové práce
1 Využití elektrochemických metod ve speciační analýze Prof. RNDr. Emanuel Šucman, CSc.
2 Studium interakcí prvků prolongovaným biotestem na Artemia franciscana Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
 
 
2150 Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat


Téma rigorózní práce Vedoucí diplomové práce
1 Virus klíšťové encefalitidy a West Nile virus u zajíců Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.
2 Hyalomma aegyptium jako vektor a rezervoár rickéttsii Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
3 Hnízdění orlů mořských v jižních Čechách (studie s využitím analýzy mikrosatelitů DNA) Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

 
2190 Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel


Téma rigorózní práce Vedoucí diplomové práce
1 Zhodnocení kontaminace tkání ryb rizikovými prvky Prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.
3 Riziko pesticidů pro ptáky Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.
 
 
2210 Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin


Téma rigorózní práce Vedoucí diplomové práce
1 Hodnocení vybraných technologických parametrů při výrobě potravin pomocí analýzy obrazu Doc. MVDr. B. Tremlová, Ph.D.
 
 
2220 Ústav výživy zvířat


Téma rigorózní práce Vedoucí diplomové práce
1 Vyhodnocení vlivu výživy na reprodukční vlastnosti prasat ve vybraném chovu MVDr. Eva Štercová, Ph.D.
 
 
2230 Ústav zootechniky a zoohygieny


Téma rigorózní práce Vedoucí diplomové práce
1 Měření koncentrace amoniaku ve výkrmu hospodářských zvířat a jeho vliv na zdraví, užitkovost a welfare zvířat MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
 
 
2340 Ústav hygieny a technologie mléka


Téma rigorózní práce Vedoucí diplomové práce
1 Výskyt laktobacilů v potravinách Doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.


2350 Ústav hygieny a technologie masa


Téma rigorózní práce Vedoucí diplomové práce
1 Faktory virulence u Campylobacter jejuni Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
 
 
2390 Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare


Téma rigorózní práce Vedoucí diplomové práce
1 Stanovení vybraných detoxikačních enzymů v játrech ryb Ing. Jana Blahová, Ph.D.
2 Vliv subchronického působení pesticidů na hematologické ukazatele ryb Doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.