Přehled jmenovaných docentů a profesorů na VFU Brno

Přehled nově jmenovaných profesorů od roku 2006

Rok Řízení ke jmenování profesorem (počet) Jmenovitě Obor Ústav
2016 0      
2015 0      
2014 0      
2013 1 Doc. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat 2190
2012 1 Doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. obor Hygiena a technologie potravin 2340
2009 2 Doc. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat 2190
Doc. MVDr. Petr Dvořák, CSc hygiena chovu zvierat a životné prostredie (mimo univerzitu) 2110
2008 1 Doc. RNDr. Miroslava Beklová, Ph.D. veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat 2190
2007 3 Doc. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. hygiena a technologie potravin 2340
Doc. Ing. Eva Straková, Ph.D. výživa, zootechnika a zoohygiena 2220
Doc. MVDr. Eva Baranyiova, CSc. (mimo univerzitu)  
2006 -    

 

Další profesoři na FVHE (jmenování před rokem 2006):

 • Prof. MVDr. Svobodová Zdeňka, DrSc.       2390
 • Prof. MVDr. Literák Ivan, CSc.                   2150
 • Prof. MVDr. Ing. Suchý Pavel, CSc.            2230
 • Prof. MVDr. Večerek Vladimír, CSc., MBA    2390
 • Prof. MVDr. Steinhauserová Iva, CSc.        2350
 • Prof. RNDr. Šucman Emanuel, CSc.            2110

 

Přehled nově jmenovaných docentů od roku 2006

Rok Habilitační řízení (počet) Jmenovitě Obor Ústav
2016 1 Doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D. Veterinární biochemie, chemie a biofyzika 2390
2015 0      
2014 1

RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat 2150
2013 0      
2012 1 Ing. David Zapletal, Ph.D. Veřejné veterinární lékařství a toxikologie 2230
2011 2 MVDr. Eva Urbanová Skřivanová, Ph.D. Výživa, zootechnika a zoohygiena (externistka) 2230
MVDr. Helena Modrá, Ph.D. Veřejné veterinární lékařství a toxikologie 2390
2010 4 MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat 2150
MVDr. Pavel Široký, Ph.D. Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat 2150
MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D. Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat 2190
MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. Hygiena a technologie potravin 2340
2009 1 MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D. Hygiena a technologie potravin 2340
2008 3 MVDr. Milan Malena, Ph.D. Veřejné veterinární lékařství a toxikologie 2390
Ing. Eva Voslářová, Ph.D. Ochrana zvířat a welfare 2390
RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Ochrana zvířat a welfare 2390
2007 2 MVDr. Hana Buchtová, Ph.D. Hygiena a technologie potravin 2350
MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. Veřejné veterinární lékařství a toxikologie 2390
2006 2 MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. Veřejné veterinární lékařství a toxikologie 2390
MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D. Veřejné veterinární lékařství a toxikologie 2390

 

Další docenti na FVHE (jmenování před rokem 2006, nebo na jiné fakultě):

 • Doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc.                        2340
 • Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.               2110
 • Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.      2210

 


Zkratky ústavů:

 • 2150 - Biologie a choroby volně žijících zvířat
 • 2190 - Ekologie a choroby zvěře, ryb a včel
 • 2220 - Výživa zvířat
 • 2230 - Zootechnika a zoohygiena
 • 2340 - Hygiena a technologie mléka
 • 2350 - Hygiena a technologie masa
 • 2380 - Veřejné a soudní veterinární lékařství (dříve 2390 - Veřejné veterinářství, ochrana zvířat a welfare)

 • 2390 - Ochrana zvířat, welfare a etologie (dříve 2390 - Veřejné veterinářství, ochrana zvířat a welfare)

 • 2240 - Gastronomie (dříve 2110 Ústav biochemie a biofyziky)
 • 2210 - Hygiena a technologie potravin rostlinného původu (dříve Hygiena a technologie vegetabilních potravin)