IMA (Interní mobilní agentura VFU Brno)

Cílem grantů poskytovaných IMA VFU Brno jsou:

 

Mobility studentů do zahraničí podporující:

  • získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které jsou součástí studijního programu a oboru studovaného studentem
  • získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují rozvoj odborných a vědeckých poznatků využívaných při výzkumu na VFU Brno, nebo podporují jejich prezentaci na mezinárodních odborných a vědeckých setkáních v zahraničí

Mobility akademických pracovníků do zahraničí podporující:

  • získávání znalostí, zkušeností a dovedností pro výkon pedagogické činnosti v oboru jejich působení na VFU Brno
  • získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují jejich vědeckovýzkumné působení na VFU Brno, nebo podporují prezentaci výsledků vědy a výzkumu VFU Brno v zahraničí.

Bližší informace - zde.


Přehled řešených (financovaných) projektů

IMA 2016

 

Číslo projektu Řešitel Garant Ústav Název projektu Země Náklady garanta Stipendium (Kč)
2016-FVHE-01 ABDULLAH Fouad Buchtová Hana 2350 Odborná stáž na výzkumném pracovišti University of Perugia v Itálii Itálie 2680 68475
2016-FVHE-02 BULANDROVÁ Žofie Dobšíková Radka 2390 Praktická stáž na klinice Vets4pets ve Velké Británii. Zaměřením na diagnostiku v oblasti interní medicíny Belká Británie 2680 63533
2016-FVHE-03 DORDEVIĆ Dani Buchtová Hana 2350 Odborný pobyt zaměřený na rozšíření znalostí technologie přípravy a analýzy sushi Polsko 2680 45114
2016-FVHE-04 FAŠIANGOVÁ Miroslava Bořilová Gabriela 2350 Hygiena a bezpečnost potravín živočišneho povodu-stáž na zahraničnom pracovišti EUROSERVIZI COMPANY SRL (ESI) Itálie 2680 75756
2016-FVHE-05 HOLASOVÁ Milada Pechová Alena 2390 Využití atomové absorpční spektrofotometrie pro sledování koncentrace stopových prvků v biologických materiálech Slovensko 2680 19573
2016-FVHE-06 KOLENČÍK Stanislav Literák Ivan 2150 Výzkum taxonomie všenek (Phthiraptera) za pomoci molekulárně genetických metod USA 2680 76370
2016-FVHE-07 LOUKOTOVÁ Věra Kameník Josef 2240 Sledování welfare jatečných prasat, zabezpečení bezpečnosti a kvality vepřového masa v Dánsku Dánsko 2680 68402
2016-FVHE-08 MACHOVCOVÁ Zuzana Večerek Vladimír 2390 Welfare zvířat při přepravě-hodnocení stresových faktorů neinvazivními metodami (Rakousko) Rakousko 2680 54100
2016-FVHE-09 MALÍKOVÁ Martina Voslářová Eva 2390 Výzkum v oblasti welfare zoo zvířat při přepravě-neinvazivní metody stanovení stresových hormonů (Rakousko) Rakousko 2680 54100
2016-FVHE-10 MARKOVÁ Jiřina Bártová Eva  2150 Optimalizace molekulárně biologických metod pro detekci Encephalitozoon cuniculi ve tkáních zvířat Slovensko 2680 44300
2016-FVHE-12 NAJER Tomáš Sychra Oldřich 2150 Tam Dao-skrytá biodiverzita severního Vietnamu Vietnam 2680 40050
2016-FVHE-13 NEČASOVÁ Andrea Pechová Alena 2390 Metodika stanovení glutathionu pomocí izotachoforézy Slovensko 2680 34571
2016-FVHE-17 PŘIBYL Michal Široký Pavel 2150 Studium biodiverzity krevních parazitů sladkovodních želv jihovýchodní Asie Vietnam 2680 76580
2016-FVHE-18 RAŠKA Ondřej Večerek Vladimír 2390 Zahraniční stáž na kvalitním klinickém pracovišti ve Velké Británii, vedoucí k prohloubení veterinárních znalostí v rámci studia na FVHE VFU Brno Velká Británie 0 52060
2016-FVHE-19 SEHONOVÁ Pavla Svobodová Zdeňka 2390 Vliv důlních odpadních vod na aktivitu antioxidačních enzymů u raných vývojových stádií Danio rerio-Odborná stáž v Leibnizově ústavu vodní ekologie a sladkovodního rybářství Německo 0 69426
2016-FVHE-20 TESAŘOVÁ Simona Bořilová Gabriela 2350 Manipulace a prohlídka ulovené volně žijící zvěře v Rakousku Rakousko 2680 59744
2016-FVHE-21 TOMÁŠTÍKOVÁ Zuzana Karpíšková Renáta 2340 Odborný zahraniční pobyt zaměřený na studium vlastností bakterií druhu Listeria monocytogenes Rakousko 2680 77091
Celkem 17 projektů   40 200 Kč 979 245 Kč

 

 

IMA 2015

 

Číslo projektu Řešitel Garant Ústav Název projektu Přidělené finance celkem (Kč)
2015-FVHE-01 Krejcarová Jana Straková Eva 2220 Stáž na Univerzitě v Zábřehu 50667
2015-FVHE-02 Oravcová Veronika Literák Ivan 2150 Komparatívna analýza plazmidov zodpovedných za vankomycínovú rezistenciu enterokokov 41800
2015-FVHE-03 Jakešová Petra Zapletal David 2230 Zahraniční stáž na univerzitě v Zagrebu spojená s prezentací výsledků na mezinárodní konferenci KRMIVA 2015 v Opatii 39267
2015-FVHE-04 Slezáková Radka Bártová Eva 2150 Praktická stáž (odběr vzorků) v Jihoafrické republice 36667
2015-FVHE-05 Kobédová Kateřina Bártová Eva 2150 Genotypizace izolátů Toxoplasma gondii 51667
2015-FVHE-06 Kolenčík Stanislav Literák Ivan 2150 Ektoparazité volně žijících ptáků suchých, mediteránních oblastí  41800
2015-FVHE-07 Marková Jiřina Bártová Eva 2150 Odběr vzorků u zoo zvířat ve Slovinsku k detekci Encephalitozoon cuniculi, Toxoplasma gondii a Neospora caninum v sérech a tkáních zvířat  22800
2015-FVHE-08 Fašiangová Miroslava Bořilová Gabriela 2350 Stáž na výzkumném pracovišti Lesaffre zaměřená na inovace v oblasti funkčních potravin a krmiv  39267
2015-FVHE-09 Jelínková Alžběta Baláž Vojtěch 2190 Odborná stáž na Institute of Zoology zaměřená na laboratorní a experimentální výzkum ranaviru  30400
2015-FVHE-10 Bogdanovičová Kateřina Karpíšková Renáta  2340 Odborný zahraniční pobyt zaměřený na studium enterotoxigenního potenciálu koaguláza-negativních baktérií čeledi Staphylococcaceae  31733
2015-FVHE-11 Sehonová Pavla Svobodová Zdeňka 2390 Odborná stáž v Institutu pro environmentální studia v Amsterdamu (Faculty of Earth and Life Sciences, VU University Amsterdam, Nizozemsko)  38000
2015-FVHE-12 Pavlíček Dalibor Literák Ivan 2150 Zahraniční stáž na farmě v JAR zaměřená na veterinární činnost a hygienický dozor 76667
2015-FVHE-13 Najer Tomáš Sychra Oldřich 2150 Ektoparazité volně žijících ptáků ve středním Vietnamu  35000
2015-FVHE-14 Nováková Markéta Literák Ivan 2150 Ehrlichie v klíštěcích buněčných kulturách  53333
2015-FVHE-15 Jamborová Ivana Dolejská Monika 2150 Studijní pobyt zaměřený na seznámení se strategiemi celogenomového sekvenování  31667
2015-FVHE-16 Valan Miroslav Sychra Oldřich 2150 Studijní pobyt pro osvojení molekulárně genetických metod ve výzkumu taxonomie všenek (Phthiraptera) a potvrzení statusů rodů Trochiliphagus a Trochiloecetes z kolibříků (Trochilidae) uvnitř čeledě Ricinidae  55000
2015-FVHE-17 Rybářová Markéta Široký Pavel 2150 Využití geoinformačních systémů (GIS) pro studium klíšťaty přenosných onemocnění  44333
2015-FVHE-18 Ansorge Antonín Literák Ivan 2150 Odborná stáž na klinice pro aviární medicínu spojená s vyšetřováním peří andulek a kanárů na přítomnost všenek a péřových roztočů 30600
2015-FVHE-19 Lačanin Ines Dušková Marta 2340 Nové poznatky ohledně bakterií mléčného kvašení na zahraniční stáže v Max Rubner Institut v Kulmbachu, Německo  32867
2015-FVHE-20 Verbíková Veronika Steinahuserová Iva 2350 Výskyt Clostridium spp. v dehydratovaných potravinách  39267
2015-FVHE-21 Bednářová Markéta Ošťádalová Martina 2210 Studijní pobyt pro osvojení metod ve výzkumu polyfenolických látek v pečivu  53200
2015-FVHE-22 Fronc Michael Pikula Jiří 2190 Zahraniční stáž se zaměřením na chov a péči o divoká zvířata v Jihoafrické republice 76667
2015-FVHE-23 Linhart Petr Pikula Jiří 2190 Získání praxe v průtokové cytometrii a při práci s buněčnými liniemi  47600
2015-FVHE-24 Kováčová Veronika Pikula Jiří 2190 Odborný studijní pobyt v laboratoři komparativní imunologie v Friedrich-Loeffler-Institute  39667
2015-FVHE-25 Vomočilová Vendula Bedáňová Iveta 2390 Výzkum etologie a welfare hospodářských zvířat v oblasti středomoří  39267
2015-FVHE-26 Pojezdal Lubomír Navrátil Stanislav 2190 Zavedenie Real-Time RT-PCR pre diagnostiku vírusových ochorení lososovitých rýb v ČR  44333
Celkem 23 projektů  951 482 Kč

 

 

IMA 2014

Číslo projektu Řešitel Ústav Název projektu Přidělené finance celkem
2014-FVHE-09 Jurčeková Alena, ing. 2350 Odborný studijní pobyt zaměřený na aplikované molekulárně genetické metody v hygieně potravin 50 972
2014-FVHE-13 Knoblochová Renata, Mgr. 2350 Odborný zahraniční pobyt zaměřený na studium intestinálních patogenů 63 570
2014-FVHE-12 Dordević Dani, M.Sc. 2350 Studium a praktické zvládnutí chromatografických metod stanovení spektra lipidů (GC, TLC) 67 592
2014-FVHE-10 Vomočilová Vendula, Mgr. 2390 Účast na výzkumu etologie skotu na specializovaném pracovišti Swedish University of Agricultural Sciences 99 742
2014-FVHE-07 Ševčíková Marie, MVDr. 2390 Odborná stáž v laboratoři environmentální toxikologie Ústavu veterinárních věd a veřejného veterinárního lékařství (Švédsko) 35 493
2014-FVHE-21 Soukupová Zdeňka, Mgr. 2190 Příprava vakcíny proti bakteriálním kmenům izolovaným v chovu 75 552
2014-FVHE-05 Kováčová Veronika, Mgr., ing. 2190 Vrozená imunitní odpověď netopýrů na infekci plísní Pseudogymnoascus Destructans 94 805
2014-FVHE-20 Mikšíková Miroslava, Mgr. 2190 Ekotoxikologická studie účinku toxických polutantů s využitím savčích buněčných linií 99 822
2014-FVHE-04 Dvořáková Nela, MVDr. 2150 Studijní pobyt pro osvojení morfologických a molekulárně genetických metod ve výzkumu trypanosom 91 782
2014-FVHE-06 Nováková Markéta, Mgr. 2150 Rickettsie v ornitofilních klíšťatech 98 387
2014-FVHE-17 Machačová Tereza, Mgr. 2150 Toxoplasma gondii, Neospora caninum a Encephalitozoon cuniculi u králíků v severní a jižní Itálii 83 982
2014-FVHE-01 Najer Tomáš, MVDr. 2150 Morfologická a molekulární taxonomie péřovek rodu Philopterus 91 661
2014-FVHE-16 Valan Miroslav, MVDr. 2150 Revize všenek (Phthiraptera) kolibříků (Trochilidae) uložených v Národním přírodovědném muzeu ve Washingtonu, D. C., USA 89 383
2014-FVHE-02 Hodulová Lucia, MVDr. 2340 Pracovní stáž na University of Alberta, Department of Agricultural, Food and Nutritional Science (AFNS) 85 092
2014-FVHE-32 Bednářová Martina, ing. Mgr. 2210 Využití zobrazovacích metod při studiu potravin 71 362
2014-FVHE-19 Pokorná Jana, Mgr. 2210 Podpora vzdělanosti akademického pracovníka v rámci praktické stáže na National University of Colombia 75 597
2014-FVHE-27 Pospiech Matěj, MVDr., Ph.D. 2210 Stáž ve výzkumném ústavu masa v Moskvě 52 400
2014-FVHE-11 Ošťádalová Martina, ing. 2210 Stáž na výzkumném ústavu tropických a subtropických rostlin v Soči 35 548
2014-FVHE-18 Bušová Milena, RNDr., CSc. 2110 Metodické přístupy k řešení oxidativního stresu a negativních účinků kontaminantů na organismus a kvalitu potravin 48 018
Celkem 19 projektů 1 410 760

 

Dodatečně schválené projekty

Číslo projektu Řešitel Ústav Název projektu Přidělené finance celkem
2014-FVHE-15 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. 2150 Aktivní účast na konferenci Online Educa, Berlín 43 400
2014-FVHE-28 Ing. Alexandra Tauferová 2110 Zvýšení úrovně odborných znalostí učitele předmětů zaměřených na potraviny rostlinného původu v oblasti technologie a jakostních parametrů kávy 21 016
2014-FVHE-03 Mgr. Lucie Polcarová 2220 Stáž a konference na universitě v Minnesotě 71 255

 

68 475