Projekty z účelových prostředků (GAČR, NAZV, MŠMT, NPV)

GAČR (Grantová agentura České republiky)
NAZV (Národní agentura pro zemědělský výzkum)
MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
NPV (Národní program výzkumu)


Přehled řešených projektů

 

Projekty řešené v roce 2014

 

Kód programu Číslo projektu Zakázka Řešitel Ústav Název Přidělené finance celkem (tis. Kč) Ukončení
GAČR P502/12/P163 GA222391 Blahová  2390 Hodnocení míry oxidativního stresu a zdravotního stavu u necílových vodních organismů po expozici vybraným pesticidem 701 2014
GAČR ÚBO AV ČR PS212191 Pikula (spoluřešitel)  2190 Adaptace netopýrů na plásňové onemocnění geomykózu 335  
GAČR     Široký (spoluřešitel) 2150 Populační struktura a evoluční vztahy vnitrobuněčných parazitů druhu Hemolivia mauritanica 653 2014
NAZV QJ1230044 ZE222341 Vorlová  2340 Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz 1033 2016
NAZV QJ1210013 ZE222191 Palíková  2190 Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče 340 2016
IGA MZdr UPOL(MZ) PS232151 Literák 2150 Bakteriální rezistence k fluorochinolonům, možnosti její prevence a ochrana zdraví populace 720 2015
IGA MZdr NT14392-3/2013   Karpíšková (spoluřešitelka)   Analýza zdrojů kampylobakterových infekcí člověka, antibiotická rezistence termotolerantních kampylobakterů a epidemiologie kampylobakterios 917 2015
AKTION (MŠMT)     Klíma  2190 Zimní úhyny včelstev a jejich obnova v Rakousku
 a České republice
28 2014
Celkem 8 projektů      4707  


Projekty řešené v roce 2013

Kód programu Číslo projektu Zakázka Řešitel Ústav Název Přidělené finance celkem (tis. Kč) Ukončení
GAČR P502/12/P163 GA222391 Blahová  2390 Hodnocení míry oxidativního stresu a zdravotního stavu u necílových vodních organismů po expozici vybraným pesticidem 701 2014
GAČR ÚBO AV ČR PS212191 Pikula (spoluřešitel)  2190 Adaptace netopýrů na plásňové onemocnění geomykózu 335  
NAZV NT14392-3 PS232341 Karpíšková   Analýza zdrojů kampylobakteriových infekcí člověka, antibiotická rezistence termotolerantních kampylobakterů a epidemiologie kampylobakterios 623 2015
NAZV QJ1230044 ZE222341 Vorlová  2340 Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz 1033 2016
NAZV QJ1210013 ZE222191 Palíková  2190 Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče 340 2016
IGA MZdr UPOL(MZ) PS232151 Literák 2150 Bakteriální rezistence k fluorochinolonům, možnosti její prevence a ochrana zdraví populace 720 2015
AVČR BC AV ČR PS212151 Široký (spoluřešitel)  2150 Populační struktura a evoluční vztahy vnitrobuněčných parazitů druhu hemolivia mauritanica 788 2014
Celkem 7 projektů     4540  


Projekty řešené v roce 2012

Kód programu Řešitel Název
GAČR Dolejská Charakterizace koliformních bakterií rezistentních k cefalosporinům a hodnocení rizika použití antimikrobiálních látek na jejich selekci
GAČR Široký-spoluřešitel Populační struktura a evoluční vztahy vnitrobuněčných parazitů druhů Hemolivia mauritanica (Sergent and Sergent, 1904)
GAČR Blahová Hodnocení míry oxidativního stresu a zdravotního stavu u necílových vodních organismů po expozici vybraným pesticidem
NAZV Vorlová Sledovánií prevalence a etiologie meticilin rezistentních stafylokoků u zvířat (dojnice, ovce, kozy) a cest jejich šíření
NAZV Vorlová Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz
NAZV Palíková Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče
AVČR Široký Populační struktura a evoluční vztahy vnitrobuněčných parazitů druhu Hemolivia mauritanica
AVČR Pikula Adaptace netopýrů na plísňové onemocnění geomykózu


Projekty řešené v roce 2011

Kód programu Řešitel Název
GAČR Široký Připravte svého psa! Psí babizióza jako model "náhle se objevující infekční nemoci" postupojící střední Evropou.
GAČR Dolejská Charakterizace koliformních bakterií rezistentních k cefalosporinům a hodnocení rizika použití antimikrobiálních látek na jejich selekci
NAZV Zapletal Výběr vhodného typu bažantů a optimalizace podmínek jejich výkrmu za účelem produkce vysoce kvalitní zvěřiny
NAZV Vorlová Sledovánií prevalence a etiologie meticilin rezistentních stafylokoků u zvířat (dojnice, ovce, kozy) a cest jejich šíření
GAČR Široký (spoluřešitel) Populační struktura a evoluční vztahy vnitrobuněčných parazitů druhů Hemolivia mauritanica (Sergent and Sergent, 1904)
GAAVČR Literák Ektoparaziti na ptácích horských biotopů Kostariky: ekologie, biodiverzita a genetikaProjekty řešené v roce 2010

Kód programu Řešitel Název
GAČR Dubská Aviární aspekty šíření klíšťaty přenášenýh patogenů
GAČR Široký Připravte svého psa! Psí babezióza jako model "náhle se objevující infekční nemoci" postupující střední Evropou
GAČR Dolejská Charakterizace koliformních bakterií rezistentních k cefalosporinům a hodnocení rizika použití antimikrobiálních látek na jejich selekci
NAZV Zapletal Výběr vhodného typu bažantů a optimalizace podmínek jejich výkrmu za účelem produkce vysoce kvalitní zvěřiny
NAZV Vorlová Sledovánií prevalence a etiologie meticilin rezistentních stafylokoků u zvířat (dojnice, ovce, kozy) a cest jejich šíření
GAAVČR Literák Ektoparaziti na ptácích horských biotopů Kostariky: ekologie, biodiverzita a genetikaProjekty řešené v roce 2009

Kód programu Řešitel Název
NPVII Smutná Nové postupy pro sledování vlivu městských aglomerací na kvalitní parametry fluviálního prostředí s důrazem na identifikaci endokrinních látek
GAČR Svobodová Komplexní přístup k revitalizacím malých vodních toků v příměstské krajině
GAČR Dubská Aviární aspekty šíření klíšťaty přenášenýh patogenů
GAČR Široký Připravte svého psa! Psí babezióza jako model "náhle se objevující infekční nemoci" postupující střední Evropou
NAZV Suchý Využití vybraných odrůd lupiny ve výživě hosp.zvířat
NAZV Zapletal Výběr vhodného typu bažantů a optimalizace podmínek jejich výkrmu za účelem produkce vysoce kvalitní zvěřiny
NAZV Vorlová Sledovánií prevalence a etiologie meticilin rezistentních stafylokoků u zvířat (dojnice, ovce, kozy) a cest jejich šíření
GAAVČR Literák Ektoparaziti na ptácích horských biotopů Kostariky: ekologie, biodiverzita a genetika

 

Q-Ram (Byl již ukončen)- Projekt Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (zkráceně Q-Ram) byl zahájen 1. srpna 2009 a řadil se mezi sedm individuálních projektů národních (dále jen IPn), které realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím ESF.

Projekty řešené v roce 2008

Kód programu Řešitel Název
NAZV Vorlová (SP) Zdravotně závažné mikroorganismy z prostředí zvířat v systému monitorování bezpečnosti potravin a v šíření antimikrobiální rezistence pro člověka
MŠMT Smutná Nové postupy pro sledování vlivu městských aglomerací na kvalitní parametry fluviálního prostředí s důrazem na identifikaci endokrinních látek
GAČR Svobodová Komplexní přístup k revitalizacím malých vodních toků v příměstské krajině
GAČR Dubská Aviární aspekty šíření klíšťaty přenášených patogenů
NAZV Tremlová Kvalitativní a kvantitativní diagnostika součástí rostlinného a živočišného původu v potravinách pomocí histochemických a imunohistochemických metod
NAZV Suchý Využití vybraných odrůd lupiny ve výživě hospodářských zvířat
NAZV Vorlová (SP) Sledování prevalence a etiologie meticilin rezistentních stafylokoků u zvířat (dojnice, ovce, kozy) a cest jejich šíření
NPV II Svobodová, Smutná Nové postupy pro sledování vlivu městských aglomerací na kvalitní parametry fluviálního prostředí s důrazem na identifikaci endokrinních látekProjekty řešené v roce 2007

Kód programu Řešitel Název
GAČR Steinhauserová (SP) Rychlé metody detekce patogenních druhů Yersinia enterocolitica v potravinách
NAZV Vorlová (SP) Biofilmy na technologických zařízeních jako zdroj kontaminace surovin a potravin živočišného původu zdravotně významnými mikroorganismy
NAZV Vorlová (SP) Zdravotně závažné mikroorganismy z prostředí zvířat v systému monitorování bezpečnosti potravin a v šíření antimikrobiální rezistence pro člověka
MŠMT Smutná Nové postupy pro sledování vlivu městských aglomerací na kvalitní parametry fluviálního prostředí s důrazem na identifikaci endokrinních látek
GAČR Svobodová Komplexní přístup k revitalizacím malých vodních toků v příměstské krajině
NAZV Tremlová Kvalitativní a kvantitativní diagnostika součástí rostlinného a živočišného původu v potravinách pomocí histochemických a imunohistochemických metod
NAZV Suchý Využití vybraných odrůd lupiny ve výživě hospodářských zvířat
NAZV Suchý (SP) Použití mastných kyselin s antimikrobiálním účinkem k náhradě krmných antibiotik u hospodářských zvířat
NAZV Navrátil Vývoj nových technologií odchovu hospodářsky významných říčních druhů ryb a raků ohrožených degradací přírodního prostředí
NAZV Svobodová Harmonizace s EU v uplatňování principů farmami vigilance v akvakulturních chovech v ČR
NPV II Svobodová, Smutná Nové postupy pro sledování vlivu městských aglomerací na kvalitní parametry fluviálního prostředí s důrazem na identifikaci endokrinních látekProjekty řešené v roce 2006

Kód programu Řešitel Název
NAZV Suchý Využití vybraných odrůd lupiny ve výživě hospodářských zvířat
NAZV Navrátil Vývoj nových technologií odchovu hospodářsky významných říčních druhů ryb a raků
NAZV Suchý (SP) Použití mastných kyselin s antimikrobiálním účinkem k náhradě krmných antibiotik u hospodářských zvířat
NAZV Vorlová (SP) Biofilmy na technologických zařízeních jako zdroj kontaminace surovin a potravin živočišného původu zdravotně významnými mikroorganismy
NAZV Vorlová (SP) Zdravotně závažné mikroorganismy z prostředí zvířat v systému monitorování bezpečnosti potravin a v šíření antimikrobiální rezistence pro člověka
NAZV Svobodová Harmonizace s EU v uplatňování principů farmami vigilance v akvakulturních chovech v ČR
NAZV Tremlová Kvalitativní a kvantitativní diagnostika součástí rostlinného a živočišného původu v potravinách pomocí histochemických a imunohistochemických metod
GAČR Steinhauserová (SP) Rychlé metody detekce patogenních druhů Yersinia enterocolitica v potravinách
NPV II Svobodová, Smutná Nové postupy pro sledování vlivu městských aglomerací na kvalitní parametry fluviálního prostředí s důrazem na identifikaci endokrinních látek