Projekty ze zahraničních prostředků - rámcové programy, OPVK

 

OPVK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)


Přehled řešených projektů

2014 - 2015 nebyly projekty podávány

2013

Kód programu Číslo projektu Zakázka Řešitel Ústav Název Ukončení
OPVK CZ.1.07/2.2.00/07.0165 VK292901 Chloupek P.  2390 Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat 2012
OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0063 VK202221 Tremlová B.  2210 Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpoečnosti potravin 2013
OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0287 VK222391 Chloupek P.  2390 Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin 2015
Celkem 3 projekty      

 

2012

Program Řešitel Název
OPVK Chloupek P. Inovace výuky v oblasti ochrany a welare zvířat (končí k 30.6.2012)
OPVK Tremlová B. Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin (končí k 31.12.2013)
OPVK Chloupek P. Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (zahájen 1.7.2013, na 3 roky)


2011

Program Řešitel Název
OPVK Chloupek P. Inovace výuky v oblasti ochrany a welare zvířat
OPVK Tremlová B. Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin


2010

Program Řešitel Název
OPVK Chloupek P. Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat
OPVK Tremlová B. Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin


2009

Program Řešitel Název
6. rámcový program Poultryflorgut* Steinhauserová I. Control of the intestinal flora in poultry for ensuring the products for human consumers
OPVK Chloupek P. Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin


2008

Program Řešitel Název
6. rámcový program Poultryflorgut* Steinhauserová I. Control of the intestinal flora in poultry for ensuring the products for human consumers
OP RLZ - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání   Inovace v systému vzdělávání odpovědných pracovníků pro oblast bezpečnosti potravin
OP RLZ - Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje   Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů ve výuce biologie

*Program Poultryflorgut byl zahájen v roce 2005

2007

Program Řešitel Název
6. rámcový program Poultryflorgut* Steinhauserová I. Control of the intestinal flora in poultry for ensuring the products for human consumers
OP RLZ - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání   Inovace v systému vzdělávání odpovědných pracovníků pro oblast bezpečnosti potravin
OP RLZ - Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje   Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů ve výuce biologie

*Program Poultryflorgut byl zahájen v roce 2005

2006

Program Řešitel Název
COST Steinhauserová I. Typizace a subtypizace termofilních kmenů Campylobacter spp. izolovaných z porážené drůbeže
Poultryflorgut Steinhauserová I. Control of the intestinal flora in poultry for ensuring the products for human consumers
OP RLZ - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání   Inovace v systému vzdělávání odpovědných pracovníků pro oblast bezpečnosti potravin
OP RLZ - Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje   Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů ve výuce biologie

*Program Poultryflorgut byl zahájen v roce 2005