Rozvojové programy, prostředky z cizích zdrojů, ostatní hlavní činnost, smluvní výzkum 

Projekty smluvního výzkumu a výzkumy z jiných zdrojů

Projekty řešené v roce 2014

Zadavatel Řešitel Ústav Název Přidělené finance celkem (tis. Kč)
TRUMF International s.r.o. Vorlová, Dušková 2340 Inovační voucher - Ověření účinku přípravků na prodloužení trvanlivosti pasterovaných masných výrobků – bakticid. 113
  Bláhová 2785 Hodnocení toxických účinků pesticidu NeemAzal T/S na ryby 0
Povodí Moravy Navrátil 2650 Sledování, výzkum a vyhodnocování zdravotního stavu ryb ve vodárenských nádržích Povodí řeky 39
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Buchtová 2742 Vyšetření vzorků masa ryb (siven) 94
FOSFA, a.s. Břeclav Bořilová 2751 Technologické odzkoušení přípravku Hamifos 510/580 30
FOSFA, a.s. Břeclav Bořilová 2751 Technologické odzkoušení přípravku Hamifos 584 30
Probionic, s.r.o. Kuřim - SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE S.A. division Lesaffre Feed Additives Bořilová  2751 Analýza vybraných parametrů vajec − Effects of dietary supplementation with selenium yeast as compared with other Se sources on egg quality and performance parameters and selenium status in laying hens 157
Partner in Pet Food CZ s.r.o. Bořilová 2751 Identifikace živočišných tkání v surovinách a zpracovaných krmivech metodami molekulární genetiky 70
RAPS GMBH, Germany Bořilová 2751 Spolupráce v oblasti nových technologií 35
MVDr. Šotola s.r.o., Akreditovaná laboratoř na vyšetřování potravin č. 1086 Bořilová 2751 Molekulárně genetická analýza − druhová identifikace tkání Salmo salar v tepelně opracované potravině 12
Steinhauser, s.r.o. Bořilová 2751 Sledování zdravotní nezávadnosti a mikrobiologické kvality jatečného provozu 50
JCMM - SOČ Bártová 2633 Využití metod molekulární biologie k určení pohlaví u ptáků 15
 Celkem      577


 

2012 - 2013 - žádné projekty

 

2011

Řešitel Název
Svobodová Rozvoj a Modernizace praktické výuky v preklinických disciplínách na VFU Brno


2010

Řešitel Název
Vorlová Modernizace a rozšíření praktické výuky naVFU Brno modernizací a rozšířením přístrojového vybavení


2009

Řešitel Název
Pechová FVL 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií


2008

Řešitel Název
Pechová FVL 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií


2007

Řešitel Název
Černý Modernizace a kompletace audioviziální techniky velkých poslucháren na VFU Brno
Steinhauserová Podpora talentované mládeže


Prostředky z cizích zdrojů

2013

Číslo projektu Zakázka Řešitel Ústav Název Přidělené finance celkem (tis. Kč)
SOČ PC020001 Blahová  2390 Hodnocení účinku atrazinu na biochemické parametry kapra obecného 15
SOČ PC020001 Blahová  2390 Ryby jako indikátorové organizsmy pro hodnocení vlivu čistíern odpadních vod na kvalitu vybraných vodních toků 15
SOČ PC020001 Šucman  2110 Voltametrické stanovení rtuti II 25
SOČ PC020001 Vlášek  2340 Vliv vlhkosti na strukturu hygroskopických potravin 25
SOČ PC020001 Hodulová  2727 Porovnání obsahu vitaminu A a E u kravského, ovčího a kozího mléka a mléčných výrobků 25
SOČ PC020001 Vlkovič   Aktivita vody v medu 25
SOD Povodí Moravy PC230008 Navrátil  2190 Sledování, výzkum a vyhodnocování zdravotního stavu ryb ve vodárenských nádržích 82
Celkem 7 projektů       212

 

2012

Zadavatel Řešitel Název
SOČ Blahová Hodnocení účinku atrazinu na biochemické parametry kapra obecného
SOČ Blahová Ryby jako indikátorové organismy pro hodnocení vlivu čistíren odpadních vod na kvalitu vybraných vodních toků
SOČ Šucman Voltametrické stanovení rtuti II
SOČ Vlášek Vliv vlhkosti na strukturu hygroskopických potravin
SOČ Hodulová Porovnání obsahu vitaminu A a E u kravského, ovčího a kozího mléka a mléčných výrobků
SOČ Vlkovič Aktivita vody v medu
SOD Povodí Moravy Navrátil Sledování, výzkum a vyhodnocování zdravotního stavu ryb ve vodárenských nádržích…


2011

Zadavatel Řešitel Název
sml.o splupráci (JCMM) Šucman Podpora nadaných žáků v rámci Středoškolské odborné činnosti
SOD Povodí Moravy Navrátil Sledování, výzkum a vyhodnocování zdravotního stavu ryb ve vodárenských nádržích…


2010

Zadavatel Řešitel Název
sml.o splupráci (JCMM) Šucman Podpora nadaných žáků v rámci Středoškolské odborné činnosti
sml.o splupráci (JCMM) Bušová Podpora nadaných žáků v rámci Středoškolské odborné činnosti
sml.o splupráci (JCMM) Kružíková, Blahová Podpora nadaných žáků v rámci Středoškolské odborné činnosti
SOD Povodí Moravy Navrátil Sledování, výzkum a vyhodnocování zdravotního stavu ryb ve vodárenských nádržích…


2009

Zadavatel Řešitel Název
sml.o splupráci (JCMM) Šucman Podpora nadaných žáků v rámci Středoškolské odborné činnosti
sml.o splupráci (JCMM) ústav 2390 Podpora nadaných žáků v rámci Středoškolské odborné činnosti
SOD Povodí Moravy Navrátil Sledování, výzkum a vyhodnocování zdravotního stavu ryb ve vodárenských nádržích…


2008

Zadavatel Řešitel Název
sml.o spolupráci (JCMM) Šucman Podpora nadaných žáků v rámci Středoškolské odborné činnosti
sml.o spolupráci (JCMM) Straková Podpora nadaných žáků v rámci Středoškolské odborné činnosti
SOD Povodí Moravy Navrátil Sledování, výzkum a vyhodnocování zdravotního stavu ryb ve vodárenských nádržích


2007

Zadavatel Řešitel Název
sml.o spolupráci (JCMM) Šucman Podpora nadaných žáků v rámci Středoškolské odborné činnosti
sml.o spolupráci (JCMM) Straková Podpora nadaných žáků v rámci Středoškolské odborné činnosti
SOD Povodí Moravy Navrátil Sledování, výzkum a vyhodnocování zdravotního stavu ryb ve vodárenských nádržích


2006

Zadavatel Řešitel Název
Vědecký výbor veterinární VÚVeL Brno Večerek Analýza nálezů na jatkách u prasat z pohledu bezpečnosti potravin
Vědecký výbor veterinární VÚVeL Brno Tremlová Monitoring přítomnosti rostlinných proteinů zejména sóji v masných výrobcích metodami histologickými a ELISA v tržní síti České republiky
Analýzy, VÚR Vodňany Beklová Analýza vzorků – akreditovaná laboratoř
SOD Povodí Moravy Navrátil - zaměření na sledování a výzkum zdravotního stavu ryb ve vodárenských nádržích a vyhodnocování zdravotního stavu pstruhů duhových
Zakázkový výzkum Vávrová Analýza vzorků – akreditovaná laboratoř
SoD BVaK Navrátil - zaměření na sledování a výzkum zdravotního stavu ryb ve vodárenských nádržích a vyhodnocování zdravotního stavu pstruhů duhových

 

Smluvní výzkum

2010

Řešitel Název
děkanát (fakulta) Inovativní postupy při výrobě, krájení a balení masných výrobků
ústav 2350 Zkoumání obsahu vybraných prvků v balení masných výrobků

 

Ostatní hlavní činnost

2013

Řešitel Název
Janštová XIII. Konference mladých vědeckých pracovníků
Steinhauser Better Training for Safer Food
Večerek Ochrana zvířat a welfare
Tremlová Hygiena a technologie potravin - Lenfeldovy a Hoklovy dny
Straková Kábrtovy dny

 

2012

Řešitel Název
Janštová XIII. Konference mladých vědeckých pracovníků
Steinhauser Better Training for Safer Food
Večerek Ochrana zvířat a welfare
Tremlová Hygiena a technologie potravin - Lenfeldovy a Hoklovy dny

 

2011

Řešitel Název
Janštová XII. Konference mladých vědeckých pracovníků
Straková Kábrtovy dny
Večerek Ochrana zvířat a welfare
Tremlová Hygiena a technologie potravin - Lenfeldovy a Hoklovy dny

 

2010

Řešitel Název
Janštová XII. Konference mladých vědeckých pracovníků
Večerek Konfererence Ochrana zvířat a welfare
Tremlová Hygiena a technologie potravin - Lenfeldovy a Hoklovy dny

 

2009

Řešitel Název
Janštová Konference DSP 2009
Večerek Konference Ochrana zvířat a welfare
Straková Konference Kábrtovy dny 2009
Tremlová Lenfeldovy a Hoklovy dny