Seznam publikací (List of publication) 2006


V roce 2006 prezentovali akademičtí pracovníci Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno tyto vědecké a odborné publikace:

Publikace ve vědeckých časopisech s IF
Publications in scientific journals with impact factor)
81  
Publikace ve vědeckých časopisech bez IF
Publications in scientific journals without impact factor
14 (*2)
Publikace v odborných časopisech
Publications in professional journals
24 (*18)
Publikace na zahraničních konferencích (v plné znění)
Publications at International Conferences Abroad (Full Text)
62 (*3)
Publikace na zahraničních konferencích (abstrakta a postery)
Publications at Iinternational Conference Abroad (Abstract and Posters)
51 (*16)
Publikace na konferencích v České republice (v plném znění)
Publications at Conferences in the Czech Republic (Full Text)
87 (*10)
Publikace na konferencích v České republice (abstrakta a postery)
Publications at Conferences in the Czech Republic (Abstract and Posters)
47 (*21)
Monografie a kapitoly v monografiích
Monograph and Chapters in Monographg
3 (*5)
Učebnice a kapitoly v učebnicích, skripta
Textbooks and Chapters in Textbooks
5  
Multimediální výukové programy (video, CD výukové texty)
Multimedia for Students (Video, CDs with Texts for Students)
11  
Doktorské disertační práce       
PhD theses
15  
Habilitační práce  
Assistant Professor's theses
2  

Symbol * - pro odlišení prací, které nemají vztah k FVHE VFU Brno (FVHE VFU Brno není uvedena na publikaci).

Seznam publikací podle ústavů