Seznam publikací (List of publication) 2007


V roce 2007 prezentovali akademičtí pracovníci Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno tyto vědecké a odborné publikace:

Publikace ve vědeckých časopisech s IF
Publications in scientific journals with impact factor)
100 (*17)
Publikace ve vědeckých časopisech bez IF
Publications in scientific journals without impact factor
10 (*3)
Publikace v odborných časopisech
Publications in professional journals
36 (*1)
Publikace na zahraničních konferencích (v plné znění)
Publications at International Conferences Abroad (Full Text)
41 (*3)
Publikace na zahraničních konferencích (abstrakta a postery)
Publications at Iinternational Conference Abroad (Abstract and Posters)
46 (*18)
Publikace na konferencích v České republice (v plném znění)
Publications at Conferences in the Czech Republic (Full Text)
93 (*12)
Publikace na konferencích v České republice (abstrakta a postery)
Publications at Conferences in the Czech Republic (Abstract and Posters)
45 (*11)
Monografie a kapitoly v monografiích
Monograph and Chapters in Monographg
4 (*3)
Učebnice a kapitoly v učebnicích, skripta
Textbooks and Chapters in Textbooks
5
Multimediální výukové programy (video, CD výukové texty)
Multimedia for Students (Video, CDs with Texts for Students)
6 (*1)
Doktorské disertační práce       
PhD theses
9
Habilitační práce  
Assistant Professor's theses
2

Symbol * - pro odlišení prací, které nemají vztah k FVHE VFU Brno (FVHE VFU Brno není uvedena na publikaci).

Seznam publikací podle ústavů