Seznam publikací (List of publication) 2008


V roce 2008 prezentovali akademičtí pracovníci Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno tyto vědecké a odborné publikace:
In 2008, academics of FVHE VFU Brno wrote these scientific publications:

Publikace ve vědeckých časopisech s IF
Publications in scientific journals with impact factor)
70 (*19)
Publikace ve vědeckých časopisech bez IF
Publications in scientific journals without impact factor
23 (*15)
Publikace v odborných časopisech
Publications in professional journals
29 (*3)
Publikace na zahraničních konferencích (v plné znění)
Publications at International Conferences Abroad (Full Text)
42 (*2)
Publikace na zahraničních konferencích (abstrakta a postery)
Publications at Iinternational Conference Abroad (Abstract and Posters)
63 (*20)
Publikace na konferencích v České republice (v plném znění)
Publications at Conferences in the Czech Republic (Full Text)
97 (*5)
Publikace na konferencích v České republice (abstrakta a postery)
Publications at Conferences in the Czech Republic (Abstract and Posters)
39 (*21)
Monografie a kapitoly v monografiích
Monograph and Chapters in Monographg
4 (*5)
Učebnice a kapitoly v učebnicích, skripta
Textbooks and Chapters in Textbooks
8  
Multimediální výukové programy (video, CD výukové texty)
Multimedia for Students (Video, CDs with Texts for Students)
8  
Doktorské disertační práce       
PhD theses
19  
Habilitační práce  
Assistant Professor's theses
3  

Symbol * - pro odlišení prací, které nemají vztah k FVHE VFU Brno (FVHE VFU Brno není uvedena na publikaci).
Symbol *  - for distinction of works which are not related to FVHE VFU Brno (FVHE VFU Brno isn´t mentioned on publication).

Seznam publikací podle ústavů (Publishing activity of individual departments)