Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie

Výzkumná činnost ústavu je zaměřena do oblasti ochrany zvířat určených pro hospodářské účely, zvířat v zájmových chovech, volně žijících zvířat i zvířat pokusných. V této části výzkumu jsou simulovány procesy zatěžující obvyklé podmínky chovu zvířat a jsou sledovány dopady těchto změněných podmínek na parametry zdraví, pohody a užitkovosti zvířat. Součástí výzkumného zaměření ústavu je také studium etologie u vybraných druhů zvířat. Výzkumná činnost ústavu zahrnuje také oblast toxikologie. V této části výzkumné činnosti je ústav zaměřen na toxikologické účinky některých látek využívaných pro produkci surovin rostlinného a živočišného původu a jejich vliv na zdraví a užitkovost hospodářských zvířat, zvířat volně žijících i zvířat zájmových. Součástí výzkumné činnosti ústavu je také zkoumání biochemických procesů u zvířat.

uvvltox1-thmb ubchbf2-thmb