Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat

Výzkumná činnost ústavu je zaměřena do oblasti zdravotní problematiky v populacích volně žijících živočichů, se zaměřením zejména na živočichy, kteří nejsou využíváni k získávání surovin pro produkci potravin živočišného původu. Zvláštní význam je kladen na výzkum v oblasti zdravotního stavu volně žijících ptáků a volně žijících savců, zejména s důrazem na sledování výskytu původců parazitárních, infekčních i neinfekčních onemocnění těchto živočichů. Jsou využívány molekulárně biologické metody v diagnostice původců onemocnění uvedených volně žijících zvířat.

  • Tým prof. Literáka - v současné době se věnuje genetické struktuře populací dravců, telemetrii dravců a výzkumu šelem.
  • Tým Doc. Širokého - tématem současného studia je cirkulace patogenů přenášených klíšťaty v přírodních ohniscích (v centru pozornosti jsou bakterie Borrelia spp., Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia spp. i protozoa rodu Babesia).
  • Tým Doc. Bártové - se zabýváproblematikou Toxoplasma gondiiNeospora caninum a Encephalitozoon cuniculi u domácích, volně žijících a zoo zvířat.
  • Tým Doc. Sychry - se v entomologické laboratoři zaměřuje na ektoparazity ptáků.
  • Tým - RNDr. Dolejské - v současné době sleduje výskyt bakterií rezistentních k účinku antibiotik v populacích volně žijících zvířat (komparativně také v populacích domácích zvířat a člověka). Modelově je studována tato problematika na bakteriích Escherichia coli a Enterococcus spp.

Další popis výzkumné činnosti a fotogalerie

 

Výsledky aktuálního výzkumu realizovaného v laboratořích ústavu nejlépe dokumentují recentní publikace v prestižních vědeckých časopisech, jejichž autoři nebo spoluautoři jsou akademickými pracovníky ústavu.

 

 

ubchbf1-thmb ubchbf2-thmb