IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Veterinární univerzita Brno
Zkratka VETUNI (možno užívat i na daňových dokladech)
Statutární zástupce: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA - rektor

Sídlo: Palackého tř. 1, 612 42 Brno
Adresa: Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
IČ: 62157124
DIČ: CZ62157124
Tel.: +420 541 561 111
ID datové schránky: y2cj9e8

Právní forma: veřejná vysoká škola
Zápis v OR: nezapisuje se
(VETUNI je veřejná vysoká škola zřízená zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a nezapisuje se do obchodního rejstříku)

Bankovní spojení

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Milady Horákové 6, 601 79 Brno

Běžný účet CZK:

Číslo účtu: 154568547/0300 (pro tuzemský platební styk)
IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Běžný účet USD:

IBAN: CZ72 0300 1760 3001 5456 8547 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Běžný účet EUR:

IBAN: CZ84 0300 1712 8001 1722 7743 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Účet ČNB - Dotace VŠ:

94-192335621/0710

MapaPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT