mapa VFU Brno

 • 1 Rektorát,
  Karierní a poradenské centrum,
  Studijní a poradenské centrum,
  Centrum pro sociální bezpečí,
  Welcome centre,
  Centrum pro zahraniční studenty,
  Podatelna
 • 4 Pavilon profesora Dražana,
  Klinika chorob přežvýkavců a prasat (oddělení chorob prasat),
  Klinická laboratoř pro velká zvířata
 • 5 Jízdárna
 • 6 Institut celoživotního vzdělávání
 • 7 Pavilon profesora Klobouka
  Klinika chorob koní,
  Klinika chorob přežvýkavců a prasat (oddělení chorob přežvýkavců),
  Simulační centrum pro velká zvířata,
  + Ambulance a pohotovost pro velká zvířata
  Posluchárna velká
  Posluchárna malá
 • 10 Ústav tělesné výchovy a sportu (tělocvična, kurty)
 • 11 Akreditovaný zvířetník Ústavu infekčních chorob a mikrobiologie
 • 12 Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie (Oddělení hygieny a technologie mléka a mléčných výrobků, Oddělení gastonomie),
  Posluchárna hygieny potravin velká
 • 13 Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie (Oddělení hygieny a technologie masa a masných výrobků)
  Posluchárna hygieny potravin malá
 • 14 Ordinace humánních lékařu - Stomatologická ambulance
 • 15 Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie
 • 18 MUNI - Farmaceutická fakulta
 • 19 Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie (Pavilon slepic)
 • 22 Ústav farmakologie a farmacie,
  Ústav genetiky,
  CEITEC
 • 23 Ubytovací a stravovací centrum
 • 24 Studijní a informační středisko
  Děkanát a studijní oddělení FVHE,
  Děkanát a studijní oddělení FVL,
  Univerzitní knihovna
  Institut celoživotního vzdělávání,
  Ústav cizích jazyků,
  Ústav dějin veterinárního lékařství,
  Archiv, Depozitář
 • 25 Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel
 • 28 Ústav infekčních chorob a mikrobiologie,
  Ústav patologické morfologie a parazitologie,
  Posluchárna Patologie
 • 29 Aula
 • 30 Centrum informačních technologií
 • 31 Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat,
  Posluchárna biologie
 • 32 Ústav  ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství,
  Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu
  Posluchárna ochrany zvířat
 • 33 Ústav patologické morfologie a parazitologie
 • 34 Ústav anatomie, histologie a embryologie,
  Ústav fyziologie,
  Výuková porážka jatečných zvířat,
  Posluchárna anatomie
 • 35 Vrátnice
 • 43 Pavilon klinik malých zvířat
  Klinika chorob psů a koček,
  Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců,
  Klinická laboratoř pro malá zvířata,
  Simulační centrum pro malá zvířata
  + Ambulance a pohotovost pro malá zvířata
  Posluchárna PKMZ
  + Ordinace humánních lékařů (Ambulance praktického lékaře, Gynekologie, Endokrinologie, Plicní ambulance)
 • 44 MUNI - Farmaceutická fakulta
 • 45 MUNI - Farmaceutická fakulta
 • 46 Provozní centrum pro studenty


Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT