KURZY PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ

A FLEXIBILNÍCH FOREM VÝUKY

ÚVOD

Projekt „VETUNI PRO 21. STOLETÍ: ROZVOJ VETUNI V OBLASTI DIGITALIZACE ČINNOSTÍ, PROFESIONÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A FLEXIBILNÍCH FOREM VZDĚLÁVÁNÍ, Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning“ je zaměřen na metodickou podporu integrace online výuky a blended learning do veterinárního vzdělávání. V současné době nabízejí e-learningové technologie studentům větší kontrolu nad způsobem a rychlostí vzdělávání, což jim umožňuje přizpůsobit své studium tak, aby splňovalo jejich osobní vzdělávací cíle. Studenti neposuzují e-learning jako náhradu tradičního vzdělávání vedeného vyučujícím, ale jako jeho doplněk, který tvoří součást strategie integrace kombinovaného učení. Rozvíjející se technologie na podporu e-learningu v rámci vzdělávání výuky (e-leaning, online learning, live streaming apod.) představují aktuální nároky na zvýšení kvalifikace vyučujících, zajištění metodické podpory a aktualizaci výukových podpor v procesu vzdělávání. Projekt a jeho řešení je jednou z nejdůležitějších aktuálních potřeb z hlediska inovace veterinárního vzdělávání v návaznosti na potřebu podpory a výrazně většího zapojení e-learningu a nejmodernějších metod kombinovaných způsobů vzdělávání.

 

Vážení a milí účastníci vzdělávacích kurzů,

využijte prostor pro dotazy, přání a komentáře v rámci individuálního poradenství v oblasti pedagogických dovedností a využívání nástrojů flexibilních forem učení pro akademické i ostatní pracovníky a studenty, zde je přehled kontaktů, které můžete využít:

 • Pro poradenství v obecné oblasti pedagogických dovedností a využívání nástrojů flexibilních forem učení pro akademické i ostatní pracovníky a studenty jednotlivých kurzů kontaktujte fakultní řešitele projektu:

Pro Fakultu veterinární hygieny a ekologie VETUNI

Jméno:            MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Útvar:              Děkanát Fakulty veterinární  hygieny a ekologie

Telefon:           +420 541 562 777

E-mail:             hostovskym@vfu.cz

 

Pro Fakultu veterinárního lékařství VETUNI

Jméno:            MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.

Útvar:              Děkanát Fakulty veterinárního lékařství

Telefon:           +420 541 562 552

E-mail:             chloupekj@vfu.cz

 

 

Přehled a nabídka jednotlivých kurzů:

 • Kurz „Úvod do e-learningu“

Základní informace o kurzu: Kurz představí základní úroveň dovedností vzdělávání pomocí e-learningu. Budou porovnány hlediska distanční a prezenční výuky, včetně seznámení se s nástroji pro e-learning, které je možné využívat na VETUNI. V kurzu budou popsány typy a způsoby e-learningových kurzů, technické požadavky, diskusní fórum, e-booky a e-portfolio, LMS, MOOC (masové otevřené online kurzy), plánovač času a úkolů, webinář. Součástí jsou rovněž první nezbytné kroky v e-learningovém kurzu, základní nastavení a popis. Na konci budou prezentovány praktické ukázky a rady.

Termín: začátek kurzu je plánován na říjen 2023

Odkaz přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „E-learning pro pokročilé“

Základní informace o kurzu: V kurzu budou hlavním tématem pokročilé možnosti a nástroje e-learningu, které je možné využívat na VETUNI. Bude popsána nouzové či běžné formy distanční výuky na vysoké škole a rovněž integrace e-learningu do procesu vzdělávání akademických pracovníků na vysoké škole. V rámci kurzu bude rovněž vyjasňována metodika realizace distanční výuky formou videokonference. Pozornost bude věnována především didaktickým a komunikačním hlediskům synchronní výuky. Nedílnou součástí budou rovněž tipy pro aktivní a efektivní zapojení studentů do on-line přednášky, vedení on-line diskuse a sdílené práce studentů.

Termín: začátek kurzu je plánován na listopad 2023

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Software pro tvorbu elektronických výukových systémů I.“

Základní informace o kurzu: Kurz obsáhne základy a představení software pro e-learning, zejména popíše LMS Moodle ve vztahu k používání na VETUNI. Budou popsány základní způsoby založení a tvorby Moodle kurzu, přidání učitelů a studentů, včetně jejich možných funkcí a omezení. Dále budou představeny způsoby organizace kurzu, uploadování studijních materiálů a tvorby základních testů. Nakonec budou představeny konkrétní příklady kurzů a rovněž doporučeny praktické rady.

Termín: začátek kurzu je plánován na říjen 2023

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Software pro tvorbu elektronických výukových systémů II.“

Základní informace o kurzu: V kurzu budou představeny zejména pokročilé funkce e-learningových výukových software, s ohledem na majoritní využívání LMS Moodle na VETUNI. Boudou popsány způsoby a možnosti zkoušení a tvorby testů, archivace testových otázek, generování banky úloh, propojení Moodle s IS STAG.

Termín: začátek kurzu je plánován na listopad 2023

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Platformy pro online výuku I.“

Základní informace o kurzu: Obsahem kurzu bude základní představení platformy MS Teams, včetně instalace software, založení základního týmu a jeho správy. Dále bude popsáno založení a funkce kanálů, přidání členů – učitelů a studentů, a nastavení jejich rolí. V kurzu budou popsány možnosti a způsoby realizace on-line schůzky v MS Teams.  Nakonec budou uvedeny konkrétní příklady týmů, včetně praktických rad a doporučení pro začátek.

Termín: začátek kurzu je plánován na říjen 2023

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Platformy pro online výuku II.“

Základní informace o kurzu: MS Teams je moderní komunikační nástroj, který umožňuje efektivní spolupráci v týmu, plánování a organizaci videokonferencí, meetingů a jiných on-line komunikačních aktivit. Jedná se o produkt společnosti Microsoft, která garantuje maximální bezpečnost jeho používání. Kurz je zaměřen na ovládání aplikace MS Teams z uživatelského pohledu a obsahuje řadu tipů pro její pohodlné a efektivní využívání.

Termín: začátek kurzu je plánován na listopad 2023

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Software pro prohlížení, vytváření, úpravu a další práci s výukovými materiály pro e-learning“

Základní informace o kurzu: Kurz seznámí se základy a teorií tvorby výukových materiálů pro e-learning, zejména PDF souborů. Budou popsány způsoby vytváření, úpravy a kontroly souborů PDF pro použití ve výuce na VETUNI různými způsoby – převodem z aplikací MS Office, převodem z obrázků, textových souborů, WWW stránek či skenováním. Dále budou popsány základy provádění úprav PDF dokumentů a jejich základní přípravy pro publikování a tisk.

Termín: začátek kurzu je plánován na říjen 2023

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Software pro pokročilou tvorbu a úpravy výukových materiály pro e-learning“

Základní informace o kurzu: Programy pro prohlížení, vytváření, úpravu a další práci se soubory formátu PDF jsou nepostradatelnými pomocníky k tvorbě materiálů pro e-learning. Důležitým a nejznámějším je Adobe Acrobat Reader, který je dostupný pro operační systémy Windows, MacOS a Android a je šířen jako freeware. Umožňuje čtení, tisk a komentování PDF dokumentů. Komerční Acrobat je dostupný ve dvou edicích Acrobat Standard DC je určen pouze pro systémy Windows, umožňuje vytváření, editaci a digitální podpisování PDF dokumentů. Acrobat Pro DC je dostupný i pro MacOS a rozšiřuje možnosti Acrobat Standard DC, např. o možnost tisku s menší spotřebou toneru, OCR pro naskenované dokumenty a hlasité čtení PDF soubor.

Termín: začátek kurzu je plánován na listopad 2023

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Livestreamig – videokonference a nástroje pro online výuku I.“

Základní informace o kurzu: Kurz seznámí se základními nástroji pro videokonference a livestreaming, zejména se způsoby přihlašování, nastavení jednotlivých platforem a zahájení schůzky/konference. Dále představí základy chatu, prezentace, vedení schůzky, záznamu schůzky, ankety a archivace záznamu.

Termín: začátek kurzu je plánován na říjen 2023

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Livestreamig – videokonference a nástroje pro online výuku II.“

Základní informace o kurzu: Kurz seznámí účastníky s pokročilými funkcemi nástrojů pro videokonference a livestreaming, zejména s platformami ZOOM, Microsoft Teams a Google Meet a popíše rozdíly, výhody a nevýhody při použití během výuky na VETUNI. Dále představí pokročilé možnosti v jednotlivých platforem s ohledem na pokročilý management, archivaci a bezpečné připojení během videokonferencí a livestreamingu.

Termín: začátek kurzu je plánován na listopad 2023

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Cloudové služby a prostředí pro tvorbu, zpracování, sdílení a archivaci výukových materiálů pro e-learning I.“

Základní informace o kurzu: Kurz seznámí se základním prostředím MS Office 365 a OneDrive pro běžné používání na VETUNI. Dále představí kompletní balíček nástrojů MS 365, jejich funkčnost a provázanost s důrazem na sdílení dokumentů a týmovou spolupráci.

Termín: začátek kurzu je plánován na říjen 2023

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 • Kurz „Cloudové služby a prostředí pro tvorbu, zpracování, sdílení a archivaci výukových materiálů pro e-learning II.“

Základní informace o kurzu: Kurz představí a popíše další pokročilé nástroje a možnosti v MS Office 365 a OneDrive. Budou popsány rozšiřující možnosti pro výuku, vedoucí týmů a možnosti automatizace jednotlivých procesů. V rámci sdílení souborů pak zabezpečení jednotlivých složek, nastavení sdílení a celkové zefektivnění práce s MS Office 365 a OneDrive.

Termín: začátek kurzu je plánován na listopad 2023

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

 1. Kurz „Pedagogika aneb jak správně učit“

Základní informace o kurzu: Kurz seznámí účastníky s výukovými metodami a pedagogikou zejména v distančním způsobu vzdělávání, procesem učení a tím, jak jej lze posunout pomocí výukových strategií založených na nejmodernějších flexibilních výukových metodách.

Termín: začátek kurzu je plánován na říjen 2023

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

Kurz „Zkoušení a zápočty online – jak na to?“

Základní informace o kurzu: Kurz seznámí účastníky s výukovými metodami a pedagogikou zejména v distančním způsobu vzdělávání, procesem učení a tím, jak jej lze posunout pomocí výukových strategií založených na nejmodernějších flexibilních výukových metodách.

Termín: začátek kurzu je plánován na listopad 2023

Odkaz, termín a přihlášení zde: klikněte pro přihlášení do Moodle

 

Kontaktní osoby:

Řešitel projektu:

Jméno:       MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Útvar:         Děkanát Fakulty veterinární  hygieny a ekologie

Telefon:      +420 541 562 777

E-mail:        hostovskym@vfu.cz

Fakultní spoluřešitel:

Jméno:       MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.

Útvar:         Děkanát Fakulty veterinárního lékařství

Telefon:      +420 541 562 552

E-mail:        chloupekj@vfu.cz

Kontaktní osoba

Jméno:        Mgr. Barbora Bendová

Útvar:         Centrum projektů a transferu technologií

Telefon:      +420 541 562 018, +420 607 082 475

E-mail:        bendovab@vfu.cz

 

 

Financováno z projektu: VETUNI PRO 21. STOLETÍ: ROZVOJ VETUNI V OBLASTI DIGITALIZACE ČINNOSTÍ, PROFESIONÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A FLEXIBILNÍCH FOREM VZDĚLÁVÁNÍ, SC A2; registrační číslo projektu: NPO_VETUNI_MSMT-16594/2022Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT