Jméno navržené kandidátky do AS FVHE VETUNI již známe. Volby proběhnou v budově SIC v přízemí vedle krmítka. Studenti navrhovali, ale už nevolí!

Termín voleb je v pondělí 4. prosince 2023 od 10:30 do 12:30.

Vážení akademičtí pracovníci a studenti.

Jménem volební komise bych vám rád poděkoval za navržení kandidátky do senátu FVHE VETUNI.

Dále bych všem akademickým pracovníků připomněl termín blížících se voleb, který byl stanoven na pondělí 4. prosince 2023 od 10:30 do 12:30. Volby proběhnou v budově SIC v přízemí vedle krmítka.

Studenti navrhovali, ale už nevolí!

 

Těšíme se na vaši účast ve volbách

 

Za volební komisi

 

Pospiech Matej
Předseda volební komise


Doplňující volby do AS FVHE VETUNI

 

Akademický senát FVHE VETUNI vyhlašuje dnem 2. listopadu 2023 doplňující volby zástupců z řad akademických pracovníků FVHE VETUNI.

NÁVRHY podávají členové akademické obce FVHE VETUNI (akademičtí pracovníci a studenti FVHE VETUNI) členům volební komise, a to včetně písemného souhlasu navrhovaného kandidáta

do 10:00 dne 20. listopadu 2023

VOLEBNÍ KOMISE:

Předseda: doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

         Členové: Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.
                            MVDr. Petra Mačáková, Ph.D.
                            MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.
                            Mgr. Šárka Bednaříková
                            Anna Hrůzová

               

TERMÍN VOLEB:    4. prosince 2023      10:30 – 12:30

MÍSTO KONÁNÍ:         vstupní hala SIC (budova č. 24), v přízemí vedle Krmítka

 

V Brně 2. listopadu 2023                                                       AS FVHE VETUNIPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT