konané 12. 4. 2023

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VETUNI opět uspořádala setkání studentů se zástupci Státní veterinární správy na téma "KARIÉRA U STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY". Setkání konané 12. 4. 2023 bylo realizováno prezenčně i online formou. Studenti, jejichž účast byla hojná, se dozvěděli mnohé o činnosti Státní veterinární správy. Představitelé SVS, jakož i paní ředitelka personálního odboru Mgr. Dagmar Mrkosová a ústřední ředitel MVDr. Zbyněk Semerád, představili Státní veterinární správu jakožto významného zaměstnavatele. Dále přiblížili studentům možnosti uplatnění u SVS po úspěšném dokončení studia na VETUNI ať už s titulem MVDr. nebo Mgr. – hovořili o práci veterinárního inspektora, inspektora ochrany zvířat proti týrání, úředního veterinárního asistenta a referenta ÚVS. Poté ředitelé krajských veterinárních správ studentům popsali práci u KVS v jednotlivých krajích a nabídli aktuální volná pracovní místa. Následovala podnětná a otevřená diskuze a závěrem všichni studenti od SVS obdrželi dárečky.

 

Věříme, že i tentokrát setkání pomohlo budoucím absolventům s výběrem zaměstnání, všem zúčastněným děkujeme a budeme se těšit na příště!

www.svscr.cz

 www.facebook.com/svscr

 Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT