Cílem studijních pobytů/nebo pracovních stáží v zahraničí je umožnit studentům získat zkušenosti se zaměstnáním v evropském kontextu, rozvinout jazykové znalosti, získat nové vědomosti, praxi a nové kamarády.
Programy, které umožňují studentům absolvovat část studia v zahraničí, jsou např.:

Erasmus+ (studium v některém ze států Evropské unie)

 • výběr v rámci výběrového řízení
 • lze vycestovat min. na 2 měsíce
 • v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt musí být student zapsán min. do 2. ročníku akreditovaného Bc., Mgr. nebo Ph.D. studijního programu a mít status studenta až do 31.12. roku, ve kterém je mobilita realizována (studium nelze přerušit nebo ukončit)
 • lze vycestovat do těchto zemí: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie.
 • pokyny k výjezdům

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) – studium v zemích střední a východní Evropy

 • sdružení veterinárních fakult VetNest středoevropských univerzit nabízí každoročně svým studentům jednoměsíční studijní výměny v rámci výuky i v rámci tzv. klinické praxe
 • pokyny k výjezdům a přihlášky

IMA VFU Brno (interní mobilní agentura VFU Brno)

 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které jsou součástí studijního programu a oboru studovaného studentem
 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují rozvoj odborných a vědeckých poznatků využívaných při výzkumu na VFU Brno, nebo podporují jejich prezentaci na mezinárodních odborných a vědeckých setkáních v zahraničí
 • lze vycestovat ideálně na měsíc a více
 • pokyny k výjezdům

Kontakt pro zahraniční cesty: Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahyProč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT