Cílem studijních pobytů/pracovních stáží v zahraničí je umožnit studentům získat zkušenosti se zaměstnáním v evropském kontextu, rozvinout jazykové znalosti, získat nové vědomosti, praxi a nové kamarády.

Programy, které umožňují studentům absolvovat část studia v zahraničí, jsou např.:

Erasmus+ (studium v některém ze států EU)

 • výběr v rámci výběrového řízení
 • lze vycestovat min. na 2 měsíce
 • v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt musí být student zapsán min. do 2. ročníku akreditovaného BSP, MSP, NMSP nebo DSP a mít status studenta až do 31. 12. roku, ve kterém je mobilita realizována (studium nelze přerušit nebo ukončit)
 • lze vycestovat do těchto zemí: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie.
 • informace k mobilitám

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) – studium v zemích střední a východní Evropy

 • sdružení veterinárních fakult VetNest středoevropských univerzit nabízí každoročně svým studentům jednoměsíční studijní výměny v rámci výuky i v rámci tzv. klinické praxe
 • pokyny k výjezdům a přihlášky

IMA VETUNI (Interní mobilní agentura VETUNI)

 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které jsou součástí studijního programu a oboru studovaného studentem
 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují rozvoj odborných a vědeckých poznatků využívaných při výzkumu na VETUNI, nebo podporují jejich prezentaci na mezinárodních odborných a vědeckých setkáních v zahraničí
 • lze vycestovat ideálně na měsíc a více
 • pokyny k výjezdům

Kontakt pro zahraniční cesty

Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
MVDr. Martin hostosvký, Ph.D.
hostovskym@vfu.czPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT