Řádná výuka v akademickém roce 2022/2023 na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VETUNI bude zahájena podle platných rozvrhů 19. září 2022

Zápisy do jednotlivých roků studia na FVHE se uskuteční podle následujícího rozpisu:

Rok studia

Datum

Čas

Místo

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie

1. rok studia

29. srpen 2022

9:00 - 12:00

Pavilon prof. Lenfelda

2. rok studia

12. září 2022

9:00 - 12:00

Pavilon prof. Lenfelda

3. rok studia

13. září 2022

9:00 - 12:00

Pavilon prof. Lenfelda

4. rok studia

12. září 2022

13:00 - 15:00

Pavilon prof. Lenfelda

5. rok studia

13. září 2022

13:00 - 15:00

Pavilon prof. Lenfelda

6. rok studia

26. srpen 2022

10:00 - 12:00

Pavilon prof. Lenfelda

Bakalářský studijní program – Bezpečnost a kvalita potravin

1. rok studia

30. srpen 2022

9:00 - 12:30

poč. cvičebna SIC

2. rok studia

9. září 2022

9:00 - 12:30

poč. cvičebna SIC

3. rok studia

12. září 2022

9:00 - 12:30

poč. cvičebna SIC

Bakalářský studijní program – Ochrana zvířat a welfare

1. rok studia

31. srpen 2022

9:00 - 12:30

posluchárna biologie č. 104 – budova č. 31

2. rok studia

12. září 2022

9:00 - 12:30

posluchárna biologie č. 104 – budova č. 31

3. rok studia

13. září 2022

9:00 - 12:30

posluchárna biologie č. 104 – budova č. 31

Bakalářský studijní program – Veterinární ochrana veřejného zdraví

1. rok studia

7. září 2022

9:00 - 12:30

poč. cvičebna SIC

2. rok studia

 

 

 

3. rok studia

 

 

 

Bakalářský studijní program – Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

1. rok studia

30. srpen 2022

9:00 - 10:00

SIC – zasedací místnost na děkanátě

2. rok studia

 

 

 

3. rok studia

7. září 2022

10:00 - 11:00

SIC – zasedací místnost na děkanátě

Navazující magisterský studijní program – Bezpečnost a kvalita potravin

1. rok studia

6. září 2022

9:00 - 12:00

poč. cvičebna SIC

2. rok studia

8. září 2022

9:00 - 12:00

poč. cvičebna SIC

Navazující magisterský studijní program – Ochrana zvířat a welfare

1. rok studia

6. září 2022

9:00 - 12:00

posluchárna biologie č. 104 – budova č. 31

2. rok studia

14. září 2022

9:00 - 12:00

posluchárna biologie č. 104 – budova č. 31

Navazující magisterský studijní program – Veterinární ochrana veřejného zdraví

1. rok studia

 

 

 

2. rok studia

 

 

 

Navazující magisterský studijní program – Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

1. rok studia

 

 

SIC - 2. NP/místnost č. 212

2. rok studia

   

SIC - 2. NP/místnost č. 212

 

U zápisu studenti předloží:

  • GRAFICKÝ LIST A - kde máte uvedeny splněné a nesplněné zkoušky, vytiskněte si a přineste s sebou na zápis
  • občanský průkaz
  • v případě nespárování platby 210,- Kč v IS STAG za prodloužení ISIC karty (číslo účtu 154568547/0300, variabilní symbol 42900, specifický symbol – rodné číslo), je nutné předložit doklad o úhradě této částky. Průkaz Student zůstává v platnosti od 1. roku studia bez dalších poplatků.
  • Všechny složené zkoušky (řádné a opravné) a zápočty musí být zapsány v IS STAG s datem vykonání do dne předcházejícího dni zápisu jednotlivých ročníků.

FormulářePerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT