Řádná výuka v akademickém roce 2020/2021 na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno bude zahájena podle platných rozvrhů  21. září 2020

Zápisy do jednotlivých roků studia na FVHE se uskuteční podle následujícího rozpisu:

Rok studia

Datum

Čas

Místo

Magisterský studijní program

1. rok studia

24. srpen 2020

  9:00 - 12:00

Pavilon prof. Lenfelda

2. rok studia

14. září 2020

  9:00 - 12:00

Pavilon prof. Lenfelda

3. rok studia

15. září 2020

  9:00 - 12:00

Pavilon prof. Lenfelda

4. rok studia

14. září 2020

  13:00 - 15:00

Pavilon prof. Lenfelda

5. rok studia

15. září 2020

  13:00 - 15:00

Pavilon prof. Lenfelda

6. rok studia

11. září 2020

  9:00 - 12:00

Pavilon prof. Lenfelda

Bakalářský studijní program - Bezpečnost a kvalita potravin (prezenční forma)

1. rok studia

25. srpen 2020

  9:00 - 12:30

poč. cvičebna SIC

2. rok studia

3. září 2020

  9:00 - 12:30

poč. cvičebna SIC

3. rok studia

4. září 2020

  9:00 - 12:30

poč. cvičebna SIC

Bakalářský studijní program - Ochrana zvířat a welfare

1. rok studia

27. srpna 2020

  9:00 - 12:30

posluchárna budova č. 32

2. rok studia

15. září 2020

  9:00 - 12:30

posluchárna budova č. 32

3. rok studia

14. září 2020

  9:00 - 12:30

posluchárna budova č. 32

Bakalářský studijní program - Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

1. rok studia

26. srpen 2020

  13:30 - 15:00

poč. cvičebna SIC

2. rok studia

10. září 2020

 09:00 - 11:00

poč. cvičebna SIC

3. rok studia

10. září 2020

 13:30 - 15:00

poč. cvičebna SIC

Navazující magisterský studijní program - Bezpečnost a kvalita potravin

1. rok studia

26. srpen 2020

  9:00 - 12:00

poč. cvičebna SIC

2. rok studia

2. září 2020

  9:00 - 12:00

poč. cvičebna SIC

Navazující magisterský studijní program - Ochrana zvířat a welfare

1. rok studia

25. srpen 2020

  9:00 - 12:00

posluchárna prof. Lenfelda

2. rok studia

9. září 2020

  9:00 - 12:00

posluchárna prof. Lenfelda

Navazující magisterský studijní program - Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

1. rok studia

26. srpen 2020

9:00 - 12:00

poč. cvičebna SIC

2. rok studia

8. září 2020

9:00 - 12:00

poč. cvičebna SIC

U zápisu studenti předloží:

  • výkaz o studiu
  • občanský průkaz
  • v případě nespárování platby 210,-Kč ve STAGU za prodloužení ISIC karty (číslo účtu 154568547/0300, variabilní symbol 42900, specifický symbol – rodné číslo), je nutné předložit doklad o úhradě této částky. Neplatí pro studenty kombinované formy studia. Průkaz Student zůstává v platnosti od 1. roku studia bez dalších poplatků.
  • Všechny složené zkoušky (řádné a opravné) a zápočty musí být zapsány ve výkazu o studiu  a v počítačovém programu STAG s datem vykonání do dne předcházejícího dni zápisu jednotlivých ročníků.

FormulářeProč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT