Řádná výuka v akademickém roce 2023/2024 na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VETUNI bude zahájena podle platných rozvrhů v pondělí 11. září 2023

Zápisy do jednotlivých ročníků studia na FVHE se uskuteční podle následujícího rozpisu:

    Magisterský studijní program VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok studia     28. srpna 2023     9:00 - 12:00     Pavilon prof. Lenfelda
    2. rok studia     4. září 2023     9:00 - 12:00     Pavilon prof. Lenfelda
    3. rok studia     5. září 2023     9:00 - 12:00     Pavilon prof. Lenfelda
    4. rok studia     4. září 2023     13:00 - 15:00     Pavilon prof. Lenfelda
    5. rok studia     5. září 2023     13:00 - 15:00     Pavilon prof. Lenfelda
    6. rok studia     25. srpna 2023     10:00 - 12:00     Pavilon prof. Lenfelda

 

    Bakalářský studijní program VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok studia     31. srpna 2023     9:00 - 12:00
    Pavilon prof. Lenfelda
    2. rok studia     5. září 2023     9:00 - 12:00     poč. cvičebna SIC
    3. rok studia                

 

    Bakalářský studijní program BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok studia     29. srpna 2023     9:00 - 12:30
    13:00 - 16:00
    poč. cvičebna SIC
    2. rok studia     4. září 2023     9:00 - 12:30     poč. cvičebna SIC
    3. rok studia     4. září 2023     13:00-14:30     poč. cvičebna SIC

 

    Bakalářský studijní program ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok studia     30. srpna 2023     9:00 - 10:00
    SIC - 2. NP/zasedací místnost děkanátu FVHE,
    č. 212
    2. rok studia     6. září 2023     10:00 - 11:00     SIC - 2. NP/zasedací místnost děkanátu FVHE,
    č. 212
    3. rok studia     6. září 2023     12:00-13:00     SIC - 2. NP/zasedací místnost děkanátu FVHE,
    č. 212

 

    Bakalářský studijní program OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok studia     30. srpna 2023     9:00 - 12:30
    budova č. 31 - posluchárna biologie, místnost č. 104
    2. rok studia     4. září 2023     9:00 - 12:30     budova č. 31 - posluchárna biologie, místnost č. 104
    3. rok studia     5. září 2023     9:00 - 12:30     budova č. 31 - posluchárna biologie, místnost č. 104

 

    Bakalářský studijní program ZDRAVÍ ŽIVOČICHŮ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok studia     1. září 2023     9:00 - 12:00
     Pavilon prof. Lenfelda
    2. rok studia               
    3. rok studia               

 

    Navazující magisterský studijní program VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok studia          
    
    2. rok studia               

 

    Navazující magisterský studijní program BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok studia     1. září 2023     9:00 - 12:00
    poč. cvičebna SIC
    2. rok studia     6. září 2023     9:00 - 12:00     poč. cvičebna SIC

 

    Navazující magisterský studijní program
    ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok studia          
    
    2. rok studia               

 

    Navazující magisterský studijní program OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok studia     31. srpna 2023     9:00 - 12:00
    budova č. 31 - posluchárna biologie, místnost č. 104
    2. rok studia     6. září 2023     9:00 - 12:00     budova č. 31 - posluchárna biologie, místnost č. 104

 

    Navazující magisterský studijní program ZDRAVÍ ŽIVOČICHŮ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
    Rok studia     Datum     Čas     Místo
    1. rok studia          
    
    2. rok studia               

 

U zápisu studenti 1. ročníku předloží:

  • doklad o zaplacení částky 350,- Kč na mezinárodní průkaz studenta vysoké školy - ISIC karta (číslo účtu 154568547/0300, variabilní symbol 42900, specifický symbol = oborové číslo z E-přihlášky, konkrétní platební předpis bude vidět v platbách u E-přihlášky)
  • 1 ks podepsané barevné fotografie (průkazové foto)

U zápisu studenti ostatních ročníků předloží:

  • GRAFICKÝ LIST A - kde máte uvedeny splněné a nesplněné zkoušky; vytiskněte, podepiště a přineste s sebou na zápis
  • v případě nespárování platby 300,- Kč v IS STAG za prodloužení ISIC karty (číslo účtu 154568547/0300, variabilní symbol 42900, specifický symbol – údaj z platebního příkazu z portálu IS STAG), je nutné předložit doklad o úhradě této částky
  • Všechny složené zkoušky (řádné a opravné) a zápočty musí být zapsány v IS STAG s datem vykonání do dne předcházejícího dni zápisu jednotlivých ročníků.

FormulářePerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT