Složení disciplinární komise pro studenty (20.1.2019 - 20.1.2021)

  • doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.
  • prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
  • doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
  • Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.
  • Mgr. Matej Tkáč
  • Bc. Martina Janušová
  • Bc. Eva Jiroušová
  • Lucie Hartmannová


Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT