Garant: doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

 

Termín pro podání přihlášky: do 30. dubna 2023

Termín konání přijímací zkoušky do MSP: 20. a 21. 6. 2023

Kontakt:
Sylva Řezáčová

Tel: +420 54156 2797
e-mail: rezacovas@vfu.cz

Adresa:
Veterinární univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Účet Veterinární univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 22900, konstantní symbol 379

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení probíhají formou testů z biologie a chemie.

  • přijímacího testu se nemusejí účastnit uchazeči, kteří dosáhnou průměrného prospěchu do 1,25 v každém ze čtyř hodnocených ročníků studia a současně složili maturitní zkoušku z českého jazyka (neplatí pro uchazeče, kteří již neúspěšně tento studijní program studovali)
  • přijímacího testu se nemusejí účastnit uchazeči, kteří dosáhnou v akademickém roce 2022/23 v rámci Národních srovnávacích zkoušek v testu obecných studijních předpokladů percentil 75 nebo vyšší
  • přijímacího testu se nemusejí účastnit uchazeči, kteří dosáhnou v akademickém roce 2022/23 v rámci Národních srovnávacích zkoušek v testu z biologie nebo chemie percentil 80 nebo vyšší

Podmínky přijímacího řízení pro magisterský studijní program VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE - ZDE

Součástí E-přihlášky je:

 Na adresu děkanátu FVHE zašlete:

  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení – doložte co nejdříve po složení maturitní zkoušky

 

Počet přijímaných studentů: 144

Do studijního programu nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním programu studuje.

Žádáme uchazeče, aby v rámci svých aktivit nad rámec středoškolské činnosti zasílali pouze kopie dokladů zaměřených do oblasti vzdělávání příslušného studijního programu viz. Podmínky přijímacího řízení.

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ VETUNI - bližší informace ZDE

  • rozsah kurzu: 84 výukových hodin (celkem 14 soustředění)
  • termín: listopad až duben, každou druhou sobotu vždy od 9.00 hod do 14.00 hod. online na platformě MS Teams
  • pro zdokonalení znalostí z biologie a chemie
  • kurz pořádá Institut celoživotního vzdělávání a informatiky, kde také získáte bližší informace (obracejte se na paní Varmužkovou: tel. 541 562 092, e-mail: varmuzkovam@vfu.cz).

 

Bližší informace ohledně Národních srovnávacích zkoušek ZDEPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT